Financiële geletterdheid in Nederland relatief laag

Financiële geletterdheied is bepalend voor financiële besluitvorming. Nederland scoort in Europees perspectief laag in de laatst financiële welzijnsbarometer voor de EU staat Nederland  op een 18e plaats. Tegelijkertijd schatten Nederlanders hun kennis en vaardigheden relatief hoog in, zo blijkt uit de laatste publicatie  van Adfiz in Cijfers 2023-2024.

Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,03 voert Finland de lijst van landen aan met de meeste financiële geletterdheid. De gemiddelde score  binnen Europe ligt op 6,33. Nederland ligt daar met 6.06 op plek 18 ver achter maar blijft onder meer Frankrijk (plek 24 met score van 5,33)  voor.

Desondanks is bij de Nederlanders aan zelfverzekerdheid op financieel gebied gewen gebrek. Maar liefst 43% van de respondenten geeft aan een uitstekende opleiding te hebben gevolgd en voelt zich zelfverzekerd bij het beheren van complexe financiële zaken. Dat is beduidend hoger dan bij de overige respondenten in Europa (26%). Op de stelling ‘Ik heb voldoende financiële educatie gekregen om mijn dagelijkse financiën te beheren, hoewel ik wel advies nodig heb over complexere financiële zaken’ antwoordt  37% van de Nederlanders  bevestigend tegen 41%  van de Europeanen.

Daarnaast onderschrijft 14% van de Nederlanders en 19% van de Europeanen de stelling ‘Ik heb het gevoel dat ik voldoende educatie heb gekregen om mijn dagelijkse financiën te beheren en ik zoek vaak extern advies’ en 7% resp 13% de stelling ‘Ik heb een financiële educatie gehad die me helpt om de basis te begrijpen, maar dit is onvoldoende om de uitdagingen van de afgelopen jaren te begrijpen, zoals de gevolgen van inflatie’.

Andere uitkomsten zijn dat de meest zelfverzekerde mensen halen niet de hoogste kennisscore en dat jongeren objectief gezien een lagere kennisscore halen. Daarnaast overschatten volgens het onderzoek zelfverzekerde vrouwen hun financiële kennis het meest