Financieel jaarverslag verzekeringsbranche: Lichte premiegroei schadesector, maar resultaat halveert bijna door inflatie en hogere schadelast


De schadeverzekeringsbranche in ons land heeft vorig jaar het premievolume met 4% zien toenemen naar 15,5 miljard euro. Op de transportsector na droegen alle branches aan de groei bij. De combined ratio bedroeg 94%. Het resultaat liep echter terug van 9% naar 5% van de verdiende premie, zo blijkt uit het vorige week verschenen ‘ Financieel Jaarverslag verzekeringsbranche 2022’   

Hierin worden de ontwikkelingen op de schadeverzekeringsbranche als volgt samengevat: “ Schadeverzekeraars helpen klanten jaarlijks bij gemiddeld zo’n 100 duizend branden, 300 duizend waterschades en een miljoen schades aan voertuigen. Na de overstromingsschaden in het zuiden van Nederland in 2021, zet de trend van klimaatschade zich door in 2022 met onder andere een drielingstorm. Daarnaast reizen mensen vaker en zijn zij dus vaker buitenshuis.  De schadelast neemt toe door grotere risico’s, meer en duurdere techniek en door de prijsstijging van energie, arbeid en materialen door schaarste. Dat tezamen leidt tot een toename van het premievolume en een daling van het resultaat.” 

Motorrijtuigverzekeringen vormde andermaal de grootste branche met 6,2 miljard euro, 3% meer dan in 2021. De netto combined ratio bedroeg 99%, het resultaat 1% van de verdiende premie (was 6% in 2021. ‘ Brand’ is opnieuw de op een na grootste sector met een premievolume van 4,8 miljard euro. Ondanks een goed combined ratio van 88 viel  het resultaat met 8% lager uit dan de 14% in de beide voorgaande jaren. 

De omzet uit overige varia-verzekeringen bedroeg vorig jaar 3,7 miljard euro, een toename met 7%. De combined ratio was 92 en het resultaat net als in 2021 6% van de verdiende premie.De omzet in de transportsector liep iets terug: met 3%. De combined ratio beliep 95%. Het resultaat was met 4% andermaal positief, maar beduidend lager dan de 15% en 1% in beide voorgaande jaren