FCA doet voorstellen om zorgen over de prijsstelling van woon- en autoverzekeringen weg te nemen

De Britse toezichthouder FCA het eindrapport gepubliceerd van haar marktonderzoek naar de prijsstelling van woning- en autoverzekeringen. De FCA is bezorgd dat deze markten niet goed werken voor consumenten en stelt voorgestelde maatregelen voor om dit aan te pakken. Zo stelt de toezichthouder  een ingrijpende hervorming van deze markten voor door middel van maatregelen die erop gericht zijn de concurrentie te versterken, ervoor te zorgen dat consumenten waar voor hun geld ontvangen en het vertrouwen in deze markten te vergroten.

De FCA stelt voor dat wanneer een klant zijn woning- of motorrijtuigenverzekering verlengt, hij niet meer betaalt dan hij zou doen als hij nieuw was bij zijn provider via hetzelfde verkoopkanaal. Als de klant de polis bijvoorbeeld online heeft gekocht, wordt bij verlenging dezelfde prijs in rekening gebracht als een nieuwe klant die online koopt. Hiermee wordt verkopen dat aanbieders de premies voor bestaande klanten gedurende de looptijd wel verhogen, maar die voor nieuwe klanten niet: het zogeheten ‘price walking’.

Verzekeringsbedrijven gebruiken volgens de FCA complexe en ondoorzichtige tariefpraktijken wat hen in staat stelt om de premies te kunnen verhogen voor loyale klanten  die jaar na jaar bij dezelfde aanbieder verlengen. Terwijl sommige mensen met succes shoppen voor een aantrekkelijke deal, worden de loyale klanten als het ware gestraft omdat ze ’loyaal’ zijn.  Bedrijven richten zich met prijsstijgingen op consumenten die minder snel overstappen en gebruiken praktijken die het voor mensen moeilijker maken om te vertrekken. Tegelijkertijd bieden bedrijven niet altijd de laagste prijzen aan vaste overstappers. De FCA stelde vast dat 6 miljoen polishouders in 2018 teveel betaalden. Als ze de gemiddelde risicopremie voor hun risico zouden hebben  betaald, hadden ze gezamenlijk £ 1,2 miljard bespaard. Een deel hiervan is te wijten aan ‘schadelijke tariferingsspraktijken, die de FCA-voorstellen willen aanpakken.

De FCA adviseert ook over andere nieuwe maatregelen om de concurrentie verder te stimuleren en alle verzekeringsklanten waar voor hun geld te bieden, zoals:  

·       Richtlijnen voor producten die bedrijven verplichten na te denken over hoe zij op langere termijn reële waarde kunnen bieden aan alle verzekeringsklanten.

·       Vereisten voor bedrijven om bepaalde data aan de FCA te rapporteren, zodat deze  kan controleren dat de spelregels worden nageleefd.

·       Het eenvoudiger maken om het systeem van automatische verlenging te stoppen voor alle verzekeringen.

Christopher Woolard, Interim Chief Executive van de FCA, merkt op: “We adviseren over een grondig en doordacht  pakket dat ervoor zou moeten  zorgen dat bedrijven in de toekomst niet meer aan bestaande  klanten bij een renewalin rekening  kunnen brengen  dan aan nieuwe klanten, en een einde maken aan de zeer hoge prijzen die door sommige meerjarige  klanten worden betaald. Het pakket zou er ook voor zorgen dat bedrijven zich richten op het bieden om aan alle klanten waar voor hun geld te bieden. Feedback op de voorstellen is overigens welkom.“

Op de lange termijn zijn de voorgestelde aanpassingen bedoeld om de concurrentie te verbeteren. Dit zou moeten leiden tot lagere kosten voor het verstrekken van verzekeringen en uiteindelijk tot lagere prijzen die consumenten gemiddeld betalen. De FCA schat dat haar voorstellen de consument in 10 jaar tijd £ 3,7 miljard zullen besparen. De FCA zal de impact van deze voorstellen op de markt monitoren en wil uiterlijk op 25 januari 2021 een standpunt innemen over haar voorstellen.

  Naast de mogelijke aanpassingen die hierboven zijn beschreven, heeft de FCA regels gepubliceerd voor de publicatie van gegevens over onder meer de claimfrequentie, de acceptatiegraad, gemiddelde schadevergoedingen en klachten over de schadeafhandeling van alle verrzekeringsproducten. Deze gegevens vormen een belangrijke indicator van hoe verzekeringsproducten presteren. “Door deze informatie beschikbaar te stellen aan bedrijven, de media en consumentengroeperingen, zouden betere resultaten op de markt kunnen worden behaald:, aldus de FCA