Eerste TVM greenpaper over kansen en risico’s van digitale platforms

TVM heeft over de platformeconomie de greenpaper ‘Platformeconomie in transport en logistiek: omarmen of vermijden’ uitgebracht.

In een toelichting schrijft TVM: “De opkomst van digitale vervoersplatforms is onontkoombaar. Ook in de sector van Logistiek en Transport is die tendens duidelijk zichtbaar. De huidige coronacrisis zorgt nog eens voor een extra versnelling. De platforms claimen dat ze de internationale handel sneller, efficiënter, eenvoudiger en veiliger maken en dat de markt straks niet meer zonder kan. Maar is dat ook zo? En wat betekent dat voor transportondernemingen? TVM heeft hier onderzoek naar laten verrichten. De uitkomsten zijn te lezen in de eerste TVM greenpaper, een whitepaper in de groene huisstijl van TVM: ‘Platformeconomie in transport en logistiek: omarmen of vermijden?”

Kansen en bedreigingen platformeconomie

TVM zet in de greenpaper de kansen en bedreigingen op een rij. Zo wordt het klantcontact van traditionele bedrijven als grote meerwaarde gezien ten opzichte van platforms. Tegelijkertijd blijken bemiddelingsplatforms zonder eigen producten geen sterke factor in tijden van crisis. Een van de belangrijkste conclusies is dat logistieke dienstverleners en transporteurs hun ogen vooral niet moeten sluiten voor de snelle opkomst van de digitale platforms, maar hier juist tijdig en zorgvuldig op moeten anticiperen. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van TVM.

Ontwikkelingen onder een vergrootglas

Arjan Bos, CEO van TVM verzekeringen: ,,Wij zijn een coöperatieve verzekeraar. In deze rol past het om trends en ontwikkelingen onder een vergrootglas te leggen. Om nieuwe inzichten te verschaffen of om kansen en risico’s te schetsen. Voor ons, maar vooral ook voor de leden van onze coöperatie en voor anderen die in onze sector werkzaam zijn. Ook op deze manier leveren we een bijdrage aan een gezonde sector. We gaan in de toekomst vaker TVM greenpapers over relevante onderwerpen publiceren.”