Eén op de vijf Britse verzekeringsbedrijven stelt bij aantrekken talenten doelen op basis van sekse en 7% voor etniciteit, ras of nationaliteit

De verzekeringsbedrijfstak boekt vooruitgang als het gaat om diversiteit bij  het aantrekken en behouden van talenten, concludeert het Britse Chartered Insurance Institute (CII) op basis van een eigen onderzoek hiernaar onder HR-managers. Hieruit blijkt onder meer dat bijna  acht van de tien (79%) bedrijven rekening houdt het geslacht van kandidaten bij het aantrekken van talenten en dat één op de vijf (19%) doelen stelt op basis van sekse. Bedrijven die in hun wervings- en slectiestrategieën doelen stelden voor genderdiversiteit, verklaarden dat ze deze doelen bereikten.

 Bijna zes van de tien (57%) ondervraagde bedrijven gaven daarnaast aan rekening te houden met etniciteit, maar slechts 7% van die bedrijven stelde specifieke doelen voor het aantrekken van talent op basis van etniciteit, ras of nationaliteit. De resultaten hiervan waren echter beduidend minder dan bij de doelen naar geslacht. Slechts een kwart (25%) van de verzekeringsmaatschappijen die doelen stellen voor etnisch divers talent, haalt die doelen.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat slechts twee procent van de ondervraagde verzekeringsbedrijven doelen stelt voor het in dienst nemen van  gehandicapte talenten  en slechts 5% heeft zich doelen gesteld om de leeftijdsdiversiteit te verbeteren. Verder werden talenten het minst gemonitord op seksuele oriëntatie en sociale mobiliteit. Slechts 12% van de bedrijven houdt rekening met sociale mobiliteit en 24% met seksuele geaardheid.

Sian Fisher, CEO van het Chartered Insurance Institute, zei: “We weten allemaal dat we nog niet zijn waar we als beroep moeten zijn in termen van  diversiteit. We zijn nog niet representatief voor de bevolking die we bedienen, en dat betekent dat we essentiële bronnen van talent mislopen en het voor ons moeilijk maken om door de ogen van onze klanten te kijken. Maar ik zie enorme inspanningen van velen in de sector om dit te veranderen, met festivals zoals Dive In, representatieve netwerken en campagnes om percepties te veranderen, van elkaar te leren en actie te stimuleren.”

Zij vervolgt: “We blijven de beroepsgroep de spiegel voorhouden en samenwerken met iedereen die ons streven deelt om verandering te bespoedigen,  de voortgang te meten, belemmeringen te identificeren en goede praktijken te delen. Elke organisatie zal zijn eigen uitdagingen en benaderingen hebben om deze het hoofd te bieden, maar ik hoop dat we een stap vooruit te komen als beroep, door van elkaar te leren en elkaar uit te dagen om meer lonende kansen te creëren voor meer mensen om onze klanten van dienst te zijn. “