Een jaar na de zwaarste natuurramp in Duitsland maken verzekeraars balans op van schadeafwikkeling

Een jaar na de verwoestende overstromingen in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen hebben de Duitse verzekeraars bijna driekwart van alle verzekeringsclaims kunnen afwikkelen, ondanks de vele vertragingen bij de wederopbouw. “Wat de schadeafwikkeling betreft, is de balans over het geheel genomen positief, maar de afwikkeling hangt nu af van het tempo van de wederopbouw”, zegt  Jörg Asmussen, hoofddirecteur van de Duitse Verzekeringsbond (GDV).

In totaal hebben de verzekeraars al 5 miljard euro van de 8,5 miljard euro aan totale schade uitgekeerd. In de nog lopende zaken hebben verzekerden in veel gevallen al een vergoeding ontvangen voor een groot deel van de schade. “Zowat elke huiseigenaar die verzekerd was, heeft snel geld gekregen van zijn verzekeraar,” zei Asmussen.

Enorme uitdaging voor verzekeraars

In totaal registreerden de verzekeraars 213.000 schadegevallen, waaronder 40.000 beschadigde motorvoertuigen, 54.000 schadegevallen in verband met de inboedelverzekering, 91.000 beschadigde woongebouwen en 28.000 bedrijven die schade aan eigendommen en bedrijfsonderbrekingen meldden als gevolg van de zware regenval vanaf 14 juli. In de rampgebieden moesten meer dan 2.000 eengezinswoningen met verzekerde schade van meer dan 100.000 euro worden hersteld. In het district Ahrweiler bedroeg de gemiddelde schade 210.000 euro per woongebouw. Dit is het hoogste gemiddelde verlies ooit gemeten voor woongebouwen. In het district Euskirchen werd elk vierde huis beschadigd.

 

“De overstromingsramp was ook voor ons verzekeraars een enorme uitdaging”, aldus Sabine Krummenerl, voorzitter van de GDV Commissie Particulieren. “In de allereerste weken hadden we 16.000 interne en ongeveer 2.500 externe krachten zoals landmeters uit heel Duitsland ingezet en konden we dus snel helpen: financieel, psychologisch en praktisch. De overstromingsramp heeft geleid tot een bijzonder groot aantal bijzonder dure en bijzonder complexe schadegevallen.”

Bij een op de vier verzekeringsclaim zijn reconstructie en herstel echter nog steeds aan de gang. In de gevallen die nog niet zijn afgesloten, zijn reparaties en dus betalingen ten belope van 3,5 miljard euro hangende. “Er is vaak een gebrek aan materiaal, er is nog steeds een gebrek aan ambachtslieden,” zegt Krummenerl.

 Gevolgen voor de toekomst

Naar aanleiding van de overstromingsramp in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen riepen de verzekeraars op tot grotere inspanningen om schade te voorkomen: “Met een verplichte verzekering alleen kan schade niet worden voorkomen. Als we preventie en aanpassing aan de klimaatverandering verwaarlozen, zal de klimaatverandering een spiraal van toenemende schades en stijgende premies in gang zetten”, aldus Asmussen.

Daarom hebben de verzekeraars in oktober vorig jaar al een globaal concept gepresenteerd waarin, naast het aanvullen van alle opstalverzekeringen met een zogenaamde natuurampverzekering, ook een verbod op nieuwbouw op overstromingsgevoelige locaties, betere structurele aanpassingen en minder afdichting worden voorgesteld. “Soms is het voldoende als gebouwen niet op maaiveldniveau worden gebouwd, maar op een kleine basis. Mensen zijn op de lange termijn alleen geholpen als er consequent aan preventie wordt gedaan”, aldus Asmussen.