Een carrière in de verzekeringsbranche is erg populair bij jonge Duitsers


Voor Duitsers tussen de 18 en 30 jaar is een loopbaan in de verzekeringsbranche aantrekkelijker dan vaak wordt gedacht. Dit is een van de uitkomsten uit een YouGov-enquête namens Werde #Insurancer, het jongereninitiatief van de Duitse verzekeraars. Inkomen en zekerheid spelen een belangrijke keuze bij de start  in de loopbaanplanning van young professionals.

Van de  ondervraagden kon  41% zich een baan  in de verzekeringsbranche voorstellen. Acht procent antwoordde met een volmondig ‘ja’,  voor een derde (33%)  is een verzekeringscarrière denkbaar, maar alleen als  tweede keus. Zowel academici als mensen met een beroepsopleiding komen op deze vraag tot identieke antwoorden. Gevraagd naar het imago van de verzekeringssector, zei een van de twee respondenten een neutraal beeld te hebben van de verzekeringssector. Negen procent ziet de industrie in een positief daglicht, 27% negatief. Het imago speelt echter een ondergeschikte rol bij het kiezen van een baan. Voor jongeren onder de 30 zijn inkomen, werkzekerheid en een zinvolle baan belangrijk.

“Al tijdens de opleiding kunnen wij jonge mensen een solide inkomen en langetermijnperspectief  bieden”, zegt Gerhard Müller, bestuursvoorzitter van het Duitse Verbond van Verzekeraars GDV.  Mede-bestuurslid Oliver Brüß vult aan: “Iedereen die kiest voor een verzekeringscarrière, kiest nu voor zekerheid, zelfs in tijden van de Corona.” Vooral in het verzekeringsbedrijf  , zijn er momenteel duizenden banen open voor jongeren. Een online banenportaal toont voor het gehele land vacatures voor stagiaires, duale studenten en andere potentiële intreders   

De belangrijkste criteria bij het kiezen van een baan

Corona-gevolgen: Carrièrekansen in gevaar: 51% van de 18- tot 30-jarigen denkt dat de pandemie e kansen op een goede opleiding en carrière bemoeilijkt. Bijna een derde is daarentegen van mening dat er door de pandemie niets is veranderd;

Opgeleide mensen lijken de crisis beter door te komen als studenten: 39%. De helft van de studenten vindt dat hun professionele vooruitzichten vaak zijn verslechterd; bij mensen met een (beroeps)opleiding is dat 39%.  Opgeleide mensen hoeven zich daarom minder zorgen te naken over hun aanstelling en veranderen  niet of nauwelijks hun carrièreplannen, gewild of ongewild. 

De 18- tot 30-jarigen zijn vrij gelaten ontspannen over hun eigen situatie op de arbeidsmarkt:  De meerderheid van de ondervraagden beoordeelden hun beroeps- of opleidingsstatus als goed tot voldoende. De enige uitzondering: de werklozen en zogeheten Hartz IV-(bijstands)ontvangers zijn pessimistischer. Ongeveer driekwart van de jongeren onder de 30 maakt zich geen zorgen over hun baan. Dit geldt zowel voor academici als voor medewerkers met een beroepsopleiding. Bijna de helft van de respondenten veranderde hun beroepssituatie niet tijdens de pandemie. 37% procent van de 18- tot 30-jarigen geeft echter aan dat hun werksituatie is verslechterd.

Over Word #Verzekeraar

In mei 2020 lanceerde het GDV het initiatief voor jong talent binnen de verzekeringsbranche. Het initiatief richt zich op 16- tot 30-jarigen en laat een nieuw, modern beeld zien van de assurantiemakelaar. Het zou de interesse naar een carrière in de bedrijfstak moeten stimuleren. Dit initiatief maakt gebruik van social media   om de jonge doelgroep te bereiken. De bijbehorende website en het Instagram-kanaal, waar huidige en toekomstige verzekeraars elkaar ontmoeten, completeren de aanpak.