DUPI Underwriting Agencies is voornemens de business over te nemen van Canopius BV Amsterdam; Jimmy Guman wordt Managing Director DUA A’dam

DUPI Underwriting Agencies en Canopius Holdings UK Limited hebben op 21 augustus 2020 een overeenkomst getekend waarin de intentie wordt uitgesproken dat DUA álle underwriting & claims-activiteiten overneemt die Canopius uitvoert voor verschillende risicodragers,  met uitzondering van de Renewable Energy portefeuille.

DUA neemt 15 werknemers van Canopius over. De medewerkers van Canopius die werken voor de Renewable Energy business worden, evenals de Renewable Energy portefeuille, nietovergenomen. DUA neemt ook de huurovereenkomst van het Canopius-kantoor in Amsterdam aan de La Guardiaweg 36 over en zal te zijn tijd het kantoor aan de Herengracht in Amsterdam sluiten. Jimmy Guman, Managing Director van Canopius BV Amsterdam, wordt Managing Director van DUPI Underwriting Agencies Amsterdam

 Het is de bedoeling dat de sluiting van de overeenkomst uiteindelijk op of voor 30 oktober 2020 plaatsvindt en dat aan alle noodzakelijke reglementaire vereisten, waaronder mededingingsautoriteiten en (eventuele) financiële toezichthouders, is voldaan en dat de Raad van Commissarissen van DUPI Group BV (als enige aandeelhouder van DUPI) en de Raad van Bestuur van Canopius Group (als indirecte enige aandeelhouder van Canopius) de transactie definitief goedkeuren.

Deze overname biedt DUPI aanzienlijke aanvullende verzekeringsexpertise en een breder productaanbod, met een grotere schaal en een grotere relevantie voor onze makelaars en klanten, ter ondersteuning van onze ambitie om ‘Dé Verzekeraar voor Nederlandse Ondernemers’ te zijn.