Duitse verzekeraars positief over smartengeld voor nabestaanden: nauwelijks juridische geschillen


 Volgens Duitse verzekeraars heeft de smartengeldregeling voor nabestaanden die in juli 2017 werd ingevoerd, zich in de praktijk goed bewezen: “Nabestaanden doen regelmatig een beroep op de nieuwe aanspraak en komen meestal tot een minnelijke schikking met de verzekeraars over de hoogte van de uitkeringen”, zegt Jörg Asmussen, Chief Executive van de Duitse Vereniging van Verzekeraars (GDV). Juridische geschillen vormen een uitzondering.

Volgens de ervaring van de verzekeraars tot nu toe zijn de zeldzame geschillen voornamelijk gebaseerd op het feit dat de wet de ‘persoonlijke nabijheid’ tot de overledene niet beperkt tot naaste familieleden. “In sommige gevallen willen mensen een nabestaandenuitkering ontvangen, zelfs als kennissen, peetouders of zelfs sportvrienden zijn omgekomen. Maar dat is terecht niet het doel van de regeling”, zegt Asmussen.

Federale Hoge Raad ziet benchmark op 10.000 euro

Mensen kunnen een nabestaandenuitkering aanvragen als een persoon uit hun naaste omgeving is omgekomen, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, een ongeval op het werk of een fout bij een medische behandeling. Het Federale Hooggerechtshof beschouwt een bedrag van 10.000 euro als een richtlijn, die in individuele gevallen naar boven of beneden kan worden bijgesteld. Het geld moet worden betaald door de persoon die het overlijden heeft veroorzaakt of zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering en is bedoeld om het emotionele leed van de nabestaanden te erkennen. Tot de invoering van het nieuwe recht konden nabestaanden alleen compensatie krijgen voor hun emotionele leed als ze psychisch zo onder druk waren komen te staan door het overlijden dat ze ziek werden (zogenaamde “shockschade”).

Achtergrond: De formulering van § 844 lid 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)

“De schadevergoedingsplichtige moet de nabestaande, die ten tijde van het letsel in een bijzondere persoonlijke betrekking tot de gedode persoon stond, een passende schadevergoeding in geld betalen voor het psychische leed dat de nabestaande is aangedaan. Een bijzondere persoonlijke band van nabijheid wordt verondersteld indien de overlevende de echtgenoot, de levenspartner, de ouder of het kind van de gedode persoon was.”

Advies: Evaluatie van de wet tot invoering van een recht op nabestaandenuitkering De wet tot invoering van een recht op nabestaandenuitkering heeft het door de wetgever nagestreefde doel bereikt. Het recht is tot nu toe hanteerbaar gebleken in de schaderegelingspraktijk en de schade-uitgaven overschrijden momenteel niet het verwachte niveau. Uitbreidingen van het recht moeten worden vermeden