Duitse verzekeraars keerden vorig jaar 5% meer uit aan schades en andere vergoedingen

Duitse primaire verzekeraars keerden in 2019 bijna 168 miljard euro uit aan verzekeringsuitkeringen, ongeveer vijf procent meer dan een jaar eerder. De premiue-inkomsten zijn met zeven procent gestegen, meldt de GDV in de laatste editie van het Statistischen Taschenbuchs.

Bij levensverzekeringen stegen de uitkeringen met ruim zeven procent tot bijna  84,5 miljard euro (2018: 78,7 miljard euro). Met ongeveer 29,8 miljard euro betaalden de particuliere ziektekostenverzekeraars ruim vier procent meer dan een jaar eerder, terwijl bij schade- en ongevallenverzekeringen de kosten van de schade-uitkeringen opliepen tot 53,3 miljard euro (plus 1,7%). Het ging bij schadeverzekeraars om in toitaal 23 miljoen schadeclaims

De totale uitgaven van de primaire verzekeraars, die naast de uitbetaalde uitkeringen ook de toename van de uitkeringsverplichtingen van de levensverzekeraars en de vergrijzings- en premievergoedingen van de zorgverzekeraars omvat, is in 2019 zelfs met ruim een ​​vijfde (21,3%) gestegen naar een recordwaarde van 240,1 miljard euro.

Het premie-inkomen van de primaire verzekeraars is in 2019 met 7,0 procent gestegen tot ruim 217 miljard euro. Hiervan was 73,2 miljard euro toe te schrijven aan schade- en  ongevallenverzekeringen, 103,2 miljard euro aan levensverzekeringen en 41,0 miljard euro aan particuliere ziektekostenverzekeringen.

Hier vindt u alle cijfers uit het ‘Statistische zakboekje’ van het GDV over 2019: https://www.gdv.de/resource/blob/62142/ac6287aeb67a3a336342e33f55992ffb/statistisches-tb-2020-download-data.pdf

Eerste helft 2020 in Duitsland: ondergemiddeld schadejaar

Stormen, overstromingen en andere natuurverschijnselen veroorzaakten in de eerste zes maanden van 2020 een verzekerde schade van bijna 1,5 miljard euro. Hiervan betrof 1,2 miljard euro schade aan huizen, inboedel, schades aan industriële en andere bedrijven en nog eens 250 miljoen euro voor autoverzekeringen. Zo blijkt uit de halfjaarcijfers van het Duitse Verbond van Verzekeraars  (GDV). “Tot dusver is 2020 een ondergemiddeld schadejaar. Het valt vooral op dat met name automobilisten  noodweer met grote hagelschade bespaard zijn gebleven ”, aldus Jörg Asmussen, lid van de GDV-directie.

De duurste schadegebeurtenis dit jaar tot nu toe was de storm Sabine (9-11 februari), die ongeveer 675 miljoen euro kostte. In de eerste helft van het jaar boekten verzekeraars ongeveer 100 miljoen euro aan inkomsten uit zogeheten Elementarschadeversicherungen, , wat minder is dan het langjarig gemiddelde. Volgens het GDV heeft meer dan de helft van de huiseigenaren nog steeds geen natuurrisicoverzekering . De werkelijk veroorzaakte schade, met name door hevige regen, is dus waarschijnlijk hoger dan de verzekerde schade.