Duitse D&O-verzekeraars verwachten stijging claims


De economische vooruitzichten zijn slecht en het aantal faillissementen neemt toe. Verzekeraars verwachten daarom een toename van het aantal aansprakelijkheidsclaims naar bestuurders en commissarissen toe. Ook omdat overtredingen op compliance-eisen zouden kunnen toenemen. 

“Het aantal bedrijfsinsolventies neemt toe. Dit resulteert meestal in hoge schadeclaims van curatoren tegen managers,” zegt GDV-directeur Jörg Asmussen. Daarnaast nemen de compliance-eisen voortdurend toe, recentelijk bijvoorbeeld door de Supply Chain Act en de Whistleblower Protection Act. “Managers zijn persoonlijk aansprakelijk voor het opzetten van een goed functionerend compliance-systeem. Het risico op managementfouten is bijzonder groot bij het implementeren van nieuwe wetten.”

Schade in 2022 al hoger

Vorig jaar moesten de in Duitsland actieve managersaansprakelijkheidsverzekeraars al meer uitkeren, zo blijkt uit de actuele D&O-statistieken van de GDV. “De schade-uitgaven klommen naar 213 miljoen euro”, zegt Asmussen. Het aantal gemelde claims bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor managers steeg slechts licht tot 2.000 (+1,8%). Een enkele claim was echter aanzienlijk duurder voor D&O verzekeraars. “De gemiddelde claim in 2022 was bijna 107.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 81.000 euro”, aldus de GDV-directeur. 

De schaderatio na afwikkeling lag in 2022 met 42,4% op een vergelijkbaar niveau als een jaar eerder (41,4%). Het segment heeft dus waarschijnlijk verzekeringswinsten geboekt, zoals ook het geval was op een langetermijngemiddelde (2016-2022). “De cijfers mogen echter niet verhullen dat de resultaten zeer volatiel zijn en sterk variëren van aanbieder tot aanbieder”, benadrukt Asmussen. Op de lange termijn bedroeg de schaderatio na afwikkeling voor ongeveer een derde van de verzekeraars meer dan 70%. Dit is een indicatie van verzekeringstechnische verliezen. 

GDV schat totale markt op ongeveer 900 miljoen euro 

GDV werd op de hoogte gebracht van een premievolume van 498 miljoen euro voor de D&O statistieken voor het boekjaar 2022. Omdat echter niet alle verzekeraars die actief zijn in Duitsland deelnemen aan de statistieken, is de totale markt aanzienlijk groter. “Op basis van een schatting van de sector gaan we uit van een premievolume van ongeveer 900 miljoen euro voor de Duitse markt”, zegt Asmussen.