Duits onderzoek: elektrische auto’s zijn een derde duurder om te repareren dan vergelijkbare auto’s met verbrandingsmotor

In de loop van de mobiliteitstransitie stappen steeds meer automobilisten over op elektrische voertuigen. Een belangrijk argument voor de overstap zijn vaak de gebruikskosten, waaronder reparatiekosten na ongevallen. De GDV heeft deze kosten nu onderzocht.In het debat over de kosten van e-mobiliteit komt de verzekeringsbranche met een nieuw onderzoek tot een alarmerende conclusie. “De reparatiekosten van elektrische auto’s zijn veel hoger. Gemiddeld liggen ze 30 tot 35% hoger dan die van vergelijkbare auto’s met een verbrandingsmotor”, zegt GDV CEO Jörg Asmussen, verwijzend naar een nieuwe studie van de branchevereniging.

Tegen deze achtergrond onderstreepte Asmussen de steun van verzekeraars voor de mobiliteitsomslag. “Het feit dat we als maatschappij onze voertuigen in de toekomst niet meer zullen aandrijven met fossiele brandstoffen is en blijft de enige juiste weg met het oog op de ecologische uitdaging van klimaatverandering,” aldus GDV’s  CEO. “Wij verzekeraars willen deze verandering begeleiden en er een positieve rol in spelen, daarom waarschuwen we vroegtijdig voor deze ontwikkeling.”

In dit verband verwees Asmussen ook naar de tweede belangrijke bevinding van het onderzoek: “Bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen veroorzaken elektrische auto’s gemiddeld vijf tot tien procent minder ongevallen dan vergelijkbare verbrandingsvoertuigen.” Het voordeel van elektrische auto’s is nog duidelijker bij allrisksverzekeringen, waarbij ook schade aan de eigen auto wordt gedekt. “Gemiddeld veroorzaken elektrische auto’s hier zelfs zo’n 20 procent minder schade,” zegt Asmussen.

Met beide factoren – duurder maar minder schade bij elektrische auto’s – wordt rekening gehouden bij het berekenen van de individuele typeklassen van het betreffende model.

Er zijn verschillende redenen voor de hoge reparatiekosten van elektrische auto’s

Elektrische auto’s hebben hogere reparatiekosten dan vergelijkbare auto’s met verbrandingsmotor. Volgens Christoph Lauterwasser, Managing Director van het Allianz Centre for Technology, zijn de aanzienlijk hogere reparatiekosten voor elektrische auto’s in vergelijking met auto’s met verbrandingsmotoren te wijten aan vier belangrijke oorzaken. Allereerst noemt hij de hoge kosten als gevolg van beschadigde aandrijfbatterijen met vervangingscriteria, diagnose en reparatiemogelijkheden die voor verbetering vatbaar zijn. Daarnaast leidt de onzekerheid in de omgang met beschadigde elektrische auto’s tot hoge kosten. Bijvoorbeeld omdat ze erg lang in quarantaine worden gehouden of total loss raken door voorzorgsmaatregelen in dompelbaden in bluscontainers. Lauterwasser bekritiseert ook lange stilstandtijden en hoge uurtarieven in werkplaatsen voor werkzaamheden aan elektrische auto’s.

“We hebben meer dan 125 jaar ervaring met verbrandingsmotoren, maar slechts ongeveer 10 jaar met moderne elektrische voertuigen. Kijkend naar garages, sleepbedrijven, brandweerkorpsen en taxateurs, is er daarom nog steeds een gebrek aan ervaring en best practices in het omgaan met ernstig beschadigde elektrische auto’s. “Met het oog op de verwachte groei is er dus duidelijk behoefte aan actie,” zegt Lauterwasser.

Fabrikanten en garages moeten hoge reparatiekosten tegengaan

Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, stelt de verzekeringsbranche specifieke eisen aan fabrikanten, zoals Heinz Gressel, voorzitter van de GDV Motor Committee, aangeeft. Zo moeten accu’s al in de ontwerpfase van het voertuig de best mogelijke bescherming bieden tegen schade als gevolg van ongevallen. Tegelijkertijd moeten werkplaatsen en experts worden voorzien van zinvolle diagnostische gegevens over de toestand van de batterij na een ongeval. 

Bovendien, zegt Gressel, moeten er economisch en ecologisch duurzame instructies beschikbaar zijn voor de reparatie en/of gedeeltelijke vervanging van beschadigde batterijen. En er moeten nauwkeurige criteria worden ontwikkeld voor het omgaan met elektrische auto’s die betrokken zijn geweest bij een ongeval en werkplaatsen, sleepbedrijven en brandweerkorpsen moeten uitgebreid worden gekwalificeerd.  Volgens Gressel eisen verzekeraars dat werkplaatsen en taxateurs accu’s in beschadigde elektrische auto’s snel controleren, brandgevaar in een vroeg stadium uitsluiten en de quarantainestalling zo kort mogelijk houden. Daarnaast moeten er meer specialisten worden opgeleid en bijgeschoold voor de reparatie van elektrische auto’s. “Als de kosten voor elektrische mobiliteit uit de hand lopen, zal de acceptatie ervan ook dalen. En dat moeten we niet riskeren”

Typeklassen