Diversiteitsindex laat ‘kleine tekenen van verbetering’ zien bij Britse financiële dienstverleners

Britse financiële dienstverleners hebben in het afgelopen jaar hun diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I)-scores met twee punten verbeterd  – van 65 naar 67 op een schaal van 100 – in een index gepubliceerd door Reboot, een actiegroep van senior professionals gericht op het bevorderen van ras en etniciteit op de werkplek.

Volgens Reboot toont de index van bijna 400 bedrijven ‘kleine tekenen van verbetering’ zien  voor etnische minderheden in vergelijking met de eerste index van vorig jaar, maar ‘is er nog een lange weg te gaan.’

Hedgefondsen lieten een meer dan gemiddelde verbetering optekenen en stegen met drie punten van 65 naar 68. Ze evenaarden de topscore voor verzekeringsmaatschappijen, die sinds vorig jaar met twee punten steeg van 66. Investeringsbanken en particuliere markten zagen hun scores ook met twee punten verbeteren. Vermogensbeheer was de enige sector die een daling meldde, met twee punten in de Race to Equality-index naar 64. Reboot zei dat vermogensbeheer ‘achterblijft’.

Dimple Mistry en Sachin Bhatia, co-leiders van het diversiteitsproject ras en etniciteit van Reboot, zeiden dat de vermogensbeheersector het voortouw zou moeten nemen bij veranderingen. “We weten dat veel vermogensbeheerders concrete acties hebben ondernomen om divers talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden, maar deze score benadrukt dat de sector als geheel nog werk voor de boeg heeft en ervoor moet zorgen dat het creëren van inclusieve culturen een stevige strategische doelstelling blijft met duidelijk meetbare acties.”

Volgens Reboot hebben werknemers uit etnische minderheden die in grote bedrijven werken en werknemers tussen 30 en 34 jaar oud de grootste verbeteringen in DE&I op hun werkplek ervaren. Grote organisaties met een omzet van meer dan $ 10 miljard behaalden een score van 70 in de index, tegenover 67 vorig jaar, terwijl de ervaring voor 30- tot 34-jarigen ook op 70 uitkwam, een stijging van vijf punten.

Noreen Biddle Shah, oprichter van Reboot, zei: “Hoewel het veelbelovend is om te zien dat er een lichte opleving is in de totale gemiddelde indexscore in de afgelopen 12 maanden, benadrukt ons komende rapport dat er nog veel meer moet worden gedaan om het speelveld voor etnische minderheidsgroepen binnen de financiële dienstverlening gelijk te trekken.”

Justin Onuekwusi, medeoprichter van #TalkAboutBlack, zegt: “Hoewel deze verandering suggereert dat we in de goede richting gaan, moeten we onszelf de vraag stellen of incrementele veranderingen echt genoeg zijn. Nu zowel de economische als de financiële omstandigheden de komende jaren waarschijnlijk moeilijker zullen worden, zal het interessant zijn om te zien of het momentum kan worden vastgehouden.”