DFO Serviceproviders Onderzoek 2023: Ontwikkelingen vragen om intensievere samenwerking tussen adviseurs en serviceproviders

Bureau DFO is er sterk voorstander van dat financieel advieskantoren, serviceproviders en softwarebedrijven intensief met elkaar gaan samenwerken om de vele uitdagingen die de AFM terecht in haar Trendzicht 2023 signaleert in het belang van de consument op te pakken, stelt  de adviesorganisatie in haar recent verschenen DFO Serviceproviders Onderzoek 2023

“Binnen de financiële sector is er sprake van een sterke consolidatie van softwarebedrijven. Deze consolidatie draagt zeker bepaalde risico’s in zich. Tegelijkertijd biedt deze consolidatie enorme kansen om de efficiëntie op de kantoren snel en ingrijpend te verbeteren. Ook serviceproviders kunnen een belangrijke rol spelen bij het verder professionaliseren van financieel advieskantoren. Waarbij de grote groep relatief kleinschalige advieskantoren maximaal tijd aan hun relaties kunnen besteden en serviceproviders op een steeds breder gebied hun deelnemers helpen met het efficiënt inrichten van de bedrijfsvoering.”

Een belangrijke uitspraak van de AFM en DNB

In het op 7 november 2023 door de AFM uitgebrachte trendoverzicht is de volgende belangrijke passage opgenomen: “Zowel de AFM als de Nederlandsche Bank (DNB) roepen op tot samenwerking binnen de sector en de overheid en stimuleren de introductie van een persoonlijk financieel onderhoud om handelingsperspectief voor financiële gezondheid voor alle Nederlanders te realiseren. Onafhankelijke adviseurs hebben daarbij een belangrijke rol en hebben toegevoegde waarde voor klanten, zeker bij complexe situaties of (het ervaren van) drempels.

Ontwikkelingen die om aandacht vragen nemen in snel tempo toe

Bureau DFO is blij met deze erkenning van het belang van goed financieel advies. “In een hoog tempo krijgen consumenten te maken met veranderingen waarbij velen onvoldoende in staat zijn om een goede inschatting te maken wat deze veranderingen voor hen op langere termijn financieel gaat betekenen. Het gaat dan om ontwikkelingen zoals de komende wijziging van het pensioenstelsel, de noodzaak om meer aandacht te besteden aan het verduurzamen van de woning en een terugvallende economische groei met een hardnekkige inflatie en een negatieve spaarrente tot gevolg.”

In 2023 zijn 5.942 zelfstandige financieel adviesbedrijven actief onder eigen vergunning van de AFM. Deze bedrijven hebben samen 7.270 vestigingen. Daarmee zijn deze advieskantoren laagdrempelig beschikbaar voor vrijwel alle consumenten. Geconstateerd moet echter ook worden dat globaal 85% van deze advieskantoren bestaat uit 5 of minder fte.

“De enorme adviesbehoefte die nu al bestaat en in de komende jaren alleen maar zal groeien zal het intermediair voor grote uitdagingen stellen. Het gaat daarbij niet alleen om het volume aan adviesvragen maar ook de verbreding van de adviesterreinen. Een voorbeeld van dit laatste is bijvoorbeeld dat in het kader van het verduurzamen van een woning van een professioneel adviseur ook verwacht mag worden dat hij zijn relaties, waar dit voor de relatie relevant is, ten minste in hoofdlijnen kan informeren over de beschikbare regelingen vanuit de verschillende overheidsorganisaties die helpen om de financiering van het verduurzamen van de woning beter bereikbaar te maken”, aldus Bureau DFO