Definitief overstapcijfer bekend: 6,7% wisselt van zorgverzekeraar

Tussen 2021 en 2022 zijn 1,2 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar, zo blijkt uit onze cijfers. Dat is 6,7% van de verzekerden. Het overstapcijfer komt daarmee iets hoger. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7. Het overstapcijfer komt daarmee iets hoger uit dan vorig jaar (6,5%).

Aantal overstappers hoger dan voorgaande jaren

Het aantal verzekerden dat voor een andere zorgverzekeraar heeft gekozen, is groter dan in voorgaande jaren. In het najaar van 2022 heeft 8,0% van de verzekerden gekozen voor een andere zorgverzekeraar, zo blijkt uit een voorlopige analyse door Vektis, gebaseerd op de cijfers van alle zorgverzekeraars. In totaal gaat het tot nu toe om 1,4 miljoen verzekerden.

Het percentage is daarmee een hoger overstapcijfer dan de afgelopen jaren. In 2022 was het definitieve overstapcijfer 6,7%. Het overstappercentage varieert al jaren tussen 6 en 7%.  Op basis van de afgelopen zes  overstapseizoenen heeft Vektis een schatting gemaakt van het uiteindelijke overstappercentage van 2022. Dit ligt naar verwachting tussen de 8,1 en 8,5%.