De Vereende beperkt aantal producten met schadeverzekering voor in/opzittenden

  Per 1 november 2020 zal de Vereende de schadeverzekering inzittenden of schadeverzekering opzittenden (hierna genoemd SVI/SVO) op een aantal motorvoertuigverzekeringen niet meer als bijdekking aanbieden.Om het schadeverloop op de SVI/SVO onder controle te houden, hebben we besloten de SVI/SVO aan te bieden voor die motorvoertuigverzekeringen waarvan de verzekeringen te minimale kostendekkend zijn. Dat zijn bijvoorbeeld niet meer de motorvoertuigen waar men óp zit (SVO), in plaats van ín.”

  Na analyse is geconstateerd dat de premie volgens De Vereende niet in verhouding stond met de schadelast op deze motorvoertuigen. “Een premieverhoging op de SVI/SVO zou leiden tot onaanvaardbaar hoge premies. Wij hebben er daarom voor gekozen om voor een aantal motorvoertuigen de SVI/SVO niet meer aan te bieden. Op deze manier hoeven de verzekeringspremies niet te worden verhoogd. Wel is het mogelijk om voor deze motorvoertuigen een ongevallen- in-/opzittendenverzekering af te sluiten of een WEGAM (in combinatie met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven).”

Voor de volgende motorvoertuigen kan nog wel een SVI  worden aangeboden:

 • Bestelautoverzekering
 • Vrachtwagenverzekering
 • Camperverzekering
 • Personenautoverzekering
 • Taxiverzekering
 • Touringcarverzekering

Wat gebeurt er met de lopende verzekeringen waarop een SVI/SVO-dekking loopt die niet meer aangeboden wordt?Deze dekkingen worden beëindigd per eerstkomende hoofdpremievervaldatum na 1 december 2020 of per eerdere wijziging op de polis van het motorvoertuig.

Voor een aantal motorvoertuigverzekeringen biedt de Vereende een alternatieve dekking aan zoals een ongevallen in-/opzittendenverzekering. Voor zakelijke klanten kan bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven een WEGAM worden verzekerd. Deze dekkingen bieden wij voor klanten met een:

 • Personenautoverzekering
 • Bestelautoverzekering
 • Vrachtwagenverzekering
 • Bezorgbromfietsverzekering

De ongevallen in-/opzittendenverzekering biedt De Vereende aan  voor:

 • Bestelautoverzekering
 • Vrachtwagenverzekering
 • Bromfiets- en snorfietsverzekering
 • Camperverzekering
 • Kartbaanverzekering
 • Brommobielverzekering
 • IJscokarverzekering/ Vespacarverzekering
 • Quadverzekering
 • Buggyverzekering
 • Gesloten invalidenvoertuigverzekering
 • Open invalidenvoertuigverzekering
 • MMBS-verzekering
 • Segwayverzekering
 • Tractorverzekering
 • Treintjeverzekering
 • Trikkeverzekering
 • TukTukverzekering
 • Motorverzekering
 • Personenautoverzekering
 • Taxiverzekering
 • Touringcarverzekering

Als een klant wordt geconfronteerd met zijn verzekering waarop de SVI/SVO wordt beëindigd, dan kan het intermediair volgens De Vereende met de klant overleggen of een WEGAM of een ongevallen in-/opzittendenverzekering een passend alternatief is.