De penetratiegraad bij MKB voor cyberverzekeringen blijft laag, zeker wanneer de premies stijgen

Bijna de helft van de kleine bedrijven heeft geen plannen om een ​​cyberverzekering af te sluiten, ondanks een toename van zowel het aantal aanvallen als de kwetsbaarheid van bedrijven. En die bedrijven die zich wenden tot cyberverzekeringen, zullen wellicht te maken krijgen met hogere premies.Dit zijn de bevindingen van twee afzonderlijke onderzoeken –  van Hiscox en Gallagher – waarin werd gekeken naar respectievelijk de cyberbeveiligingsmaatregelen van bedrijven en de capaciteit op de cyberverzekeringsmarkt. De penetratiegraad van stand alone cyberverzekeringen bij alle ondervraagde bedrijven steeg met slechts 1% tot 27%, ondanks de toename van het aantal aanvallen.

Een whitepaper van herverzekeraar Gallagher Re voorspelt dat de premie-inkomsten uit cyberverzekeringen wereldwijd in minder dan vijf jaar zal verdubbelen, met premieverhogingen van 50% alleen al dit jaar. Risicodragers  hebben in 2020 voor risico gecorrigeerde premieverhogingen doorgevoerd als gevolg van het stijgend aantal schadeclaims, ondanks het feit dat het segment  als geheel winstgevend presteerde, meldt het rapport ‘Cyber ​​in the 2020s: A question of capacity.’ Gallagher Re stelt dan ook dat de cyberverzekeringsmarkt ‘een zeer aantrekkelijke plaats blijft om kapitaal in te zetten’.

Gallagher Re’s global head of cyber Ian Newman, zegt: “Het belangrijkste ingrediënt dat nodig is om een ​​markt te verzachten, is een overaanbod aan capaciteit, maar cyber heeft tot op heden geen overaanbod ervaren. Als er iets is, is er een tekort aan concurrerende prijzen. “Hoewel er sprake is van een harde markt in andere segmenten, is de cybermarkt er onmiskenbaar al één, en niets wijst erop dat de huidige status quo waarschijnlijk nog een hele tijd zal veranderen.”