DBRS Morningstar: Captives prima oplossing voor cyber- en D&O-risico’s in harde markt

“Captives bieden broodnodige capaciteit als traditionele verzekeraars limieten verlagen, uitsluitingen verhogen en/of prijzen verhogen. De harde markt heeft opnieuw belangstelling getoond voor de oprichting van captives als een alternatieve, en mogelijk meer betaalbare, vorm van risico-overdracht om aan de verzekeringsbehoeften van organisaties te voldoen in vergelijking met traditionele verzekeringskanalen. Dit geldt met name voor branches waar de capaciteit momenteel krap is en de prijzen onbetaalbaar, zoals cyber- en bestuurdersaansprakelijkheid  (D&O)-verzekeringen, zegt aldus DBRS Morningstar in een publicatie getiteld ‘Captive Insurance Companies: Potential Solution to Elevated Cyber and Directors & Officers Insurance Rates’”

In het rapport wordt de  hernieuwde belangstelling wordt besproken voor het oprichten van captives als een alternatieve, en mogelijk meer betaalbare, vorm van risico-overdracht om te voldoen aan de verzekeringsbehoeften van organisaties in vergelijking met traditionele verzekeringskanalen. De opstellers van het rapport concluderen daarin onder meer:

  • Harde verzekeringsmarktomstandigheden zullen in 2023 wereldwijd aanhouden, waarbij de verzekeringspremiesvoor de meeste businesslines  nog steeds stijgen, vooral voor cyberverzekeringen. Overheidsbemoeienis creëert een gunstig klimaat voor captives om te gedijen, waardoor meer capaciteit wordt gecreëerd;
  •  De premies voor cyberverzekeringen zijn de afgelopen jaren snel en consistent gestegen. Als reactie op de toenemende cyberschade hebben verzekeraars meer uitsluitingen en lagere dekkingslimieten ingevoerd om hun risico’s te beperken;
  •  Bedrijven die een bestuurders- en functionarissenverzekering willen kopen, beginnen enige verlichting te krijgen, aangezien de mate van de premiefverhogingen aanzienlijk is afgenomen ten opzichte van de hoogtepunten in 2020, toen verhogingen met dubbele cijfers de norm waren.

“Captives blijven bestaan en zullen de broodnodige capaciteit blijven bieden wanneer de traditionele maatschappijen de dekkingslimieten verlagen, de uitsluitingen verhogen of de prijzen verhogen, vooral voor cyberverzekeringen, waar de prijzen aanzienlijk hoger blijven. Bij cyberverzekeringen zullen de risico’s steeds groter worden naarmate de wereld blijft evolueren naar meer digitalisering en connectiviteit”, aldus Victor Adesanya, Vice President Insurance. “Wij verwachten dat captives in de toekomst een belangrijke oplossing voor risico-overdracht voor bedrijven zullen blijven. Het tempo van de groei kan echter afhangen van hoe de regelgeving rond het opzetten en gebruiken van captives zich in de toekomst ontwikkelt. Er zijn ook risico’s verbonden aan het bezit van captives die een potentiële sponsor in overweging moet nemen alvorens deze gespecialiseerde alternatieven voor risico-overdracht op te zetten.”