DAShboard: 62.000 meldingen in tweede kwartaal 2022, waarvan tweederde contractuele zaken, arbeidsrechtszaken en wonen betreffen

In het eerste halfjaar van 2022 hebben klanten van DAS ruim 62.000 meldingen gedaan bij de juridisch dienstverlener. Met name contractuele zaken sprongen er uit. Zo kreeg DAS veel vragen en meldingen over energiecontracten, drukte op Schiphol, conflicten met aannemers en letselzaken.

Om in te spelen op vragen van klanten heeft DAS speciale vraag-en-antwoordpagina’s gemaakt over vluchtvertragingen & -annuleringen en geschillen met aannemers. Maar ook, speciaal voor de festivalzomer, vragen & antwoorden over festivals.

DAShboard

 DAS geeft per kwartaal de belangrijkste ontwikkelingen weer in een DAShboard. Het DAShboard voor het eerste halfjaar van 2022 bevat informatie over de meest voorkomende contractuele geschillen, de verdeling van de ruim 62.000 meldingen over de verschillende juridische categorieën én de top-3 meest voorkomende zaken per juridische categorie.

Iliass Akdid, Teammanager Juridisch Servicecenter: “We krijgen veel vragen en meldingen over energiecontracten, drukte op Schiphol, conflicten met aannemers en letselzaken. Je ziet dat de ontwikkelingen in de maatschappij bij veel mensen vragen oproepen. Daarom hebben we een speciale pagina met veelgestelde vragen over verschillende actuele onderwerpen op onze site geplaatst. In het eerste halfjaar van 2022 hebben klanten in totaal ruim 62.000 zaken bij DAS gemeld. Conflicten tussen buren en conflicten met aannemers zorgden opnieuw voor veel meldingen. Daarnaast werden er veel reisgeschillen gemeld.”

Enkele cijfers:

  • De meeste meldingen betroffen contractuele zaken (23.408), gevolgd door arbeidsrechtszaken (11.052) en wonen (9.366);
  • Meest voorkomende zaken bij arbeidsrechtszaken: ontslag, re-integratie en disfunctioneren/verstoorde arbeidsverhouding;
  • Bij contractuele zaken: koop roerende zaken, aanneming van werk en overeenkomst van opdracht;
  • Bij bestuursrechtszaken: omgevingsvergunning, fiscaal/toelagen en bestemmingsplan;
  • Bij personen: familie: echtscheidingen/geregistreerd partnerschap, kinderalimentatie en omgangsregeling;
  • Bij wonen: woonruimte, buren en (verborgen) gebreken
  • Bij OD/Letselzaken: verkeerschade met letsel, medische incidenten en bedrijfsongevallen;
  • Bij verkeerszaken: gemotoriseerde verkeerszaken zonder letsel, aanrijdingen met fietsers/voetgangers en waarborgfondszaken;
  • Meest voorkomende  contractuele geschillen: koop roerende zaken (4.400), aanneming van werk (3.800), overeenkomst van opdracht (3.300),motorvoertuigen en vaartuigen (1.600), reisgeschillen (1,450) en energiegeschillen (670)

Het DAShboard kun je hier downloaden.