Daniel de Swaan volgt Onno Paymans ook op als bestuurslid VNAB

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNAB van 17 juni jl. is Daniel de Swaan, de nieuwe CEO van Meijers Assurantiën, met unanieme goedkeuring toegetreden tot het Bestuur van de VNAB.

Het Bestuur en de VNAB zeggen op de eigen website verheugd te zijn met de komst van Daniel de Swaan. Hij volgt hiermee Onno Paymans op die de afgelopen zeven jaar VNAB Bestuurslid was. Eerder dit jaar – per 1 februari jl. – volgde De Swaan Paymans ook al op als CEO bij Meijers.