Cristine Brinkman en Mop van Tiggele treden toe tot RvC Meijers

Per 1 december 2022 heeft makelaar in verzekeringen Meijers Cristine Brinkman (links) en Mop van Tiggele benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Zij nemen plaats naast de zittende leden Geert van Engelen (voorzitter), Jaap Meijers en Jack Julicher. Meijers versterkt het gremium om de continuïteit en onafhankelijkheid van de onderneming op lange termijn te borgen.

Cristine Brinkman is Chief Legal Officer en lid van de raad van bestuur bij Pon Holdings. Eerder werkte zij als advocaat bij Freshfields en als co-managing partner en oprichter van Osborne Clarke in Amsterdam. Actuele uitdagingen op het gebied van digitalisering, governance en diversiteit hebben haar professionele belangstelling.

Mop van Tiggele-van der Velde is hoogleraar verzekeringsrecht bij zowel de Erasmus Universiteit Rotterdam als de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is lid van de Commissie van Beroep van het KIFID, voorzitter van de geschillencommissie van de VNAB en lid van het Tuchtcollege van het NIVRE. Mop is eveneens Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Haar theoretische en inhoudelijke kennis van het verzekeringslandschap en compliance is groot.

Reacties

Geert van Engelen, voorzitter RvC bij Meijers: “De grote individuele kwaliteiten en sterke complementariteit van de nieuwe leden zorgt voor een volledig palet aan kennis en gezichtsvelden waardoor de RvC ook in de toekomst zijn taken sterk kan blijven uitvoeren.”

Daniel de Swaan, CEO bij Meijers: “Met het oog op de toekomst is het essentieel om veranderende kennis en kunde te blijven delen. Wij hechten eraan om deze aanpak binnen ons bedrijf te laten weerspiegelen in het toezichthoudend orgaan. Ik ben verheugd dat we de RvC van Meijers met twee zulke ervaren en gedreven kandidaten hebben weten te versterken.