Covid-19 verandert koopgedrag verzekeringen bij consumenten

Covid-19 heeft veranderd wat consumenten het belangrijkst vinden bij het kopen van verzekeringen. Uit het meest recente onderzoek van het Chartered Insurance Institute (CII) onder 1.000 consumenten van woon-, motor- en reisverzekeringen blijkt dat er duidelijk verschillen zijn tussen wat enerzijds consumenten die zwaar getroffen zijn door het coronavirus van een verzekeraar willen en de polissen die ze kopen en anderzijds degenen die niet financieel zwaar getroffen zijn door de pandemie.

Degenen die het  financieel het meest geraakt werden door het coronavirus, geven aan duidelijkheid over claimprocessen te waarderen en leveranciers te kunnen kiezen tijdens een claim te prefereren boven goedkopere premies. Daarentegen hebben de meesten geen significante financiële gevolgen te hebben ondervonden van het coronavirus en blijven van mening dat een goede loyaliteitsbeloning bij de renewals het grootste verbeterpunt is voor verzekeraars.

Uit de enquête bleek dat de meest financiële gevolgen van het coronavirus waren voor:

• Mensen die geen vertrouwen hebben in financiële zaken: 23% van de mensen die zeiden dat ze zich onzeker voelden over financiële zaken, gaven aan dat ze aanzienlijk werden beïnvloed door Covid-19, vergeleken met 9,87% van degenen die zichzelf kwalificeren als  ‘enigszins zelfverzekerd’ was en 8,33%  van de mensen die aangaven dat ze ‘vertrouwen’ hebben in financiële zaken.

• Jongeren werden het hardst getroffen met 19,93% van de 18- tot 34-jarigen die significant werden getroffen door Covid-19, vergeleken met 12,24% van de 35- tot 54-jarigen en 5,22% van de 55-plussers.

• Etnische minderheden werden het hardst getroffen, aangezien 18,85% zei dat ze significant werden getroffen door Covid-19, vergeleken met 10,6% van de  mensen die zichzelf omschrijven als blank of Brits.  

• Vrouwen werden harder geraakt dan mannen. In totaal zei 12,55% van de vrouwen dat ze significant werden getroffen door Covid-19, vergeleken met 10,6% van de mannen.

Matt Connell, director of policy and public affairs bij het  Chartered Insurance Institute, zegt: “Verzekeringen moeten een vangnet bieden voor consumenten. Te lang lag de focus van de consument op de prijs, maar Covid-19 begon velen te laten nadenken over de sterkte van het vangnet en de waarde van de geboden dekking.  Consumenten die financieel het zwaarst door Covid-19 worden getroffen, willen dat de beroepsgroep het gesprek verschuift van prijs naar het uitgebreide karakter van de dekking en service die ze kunnen verwachten als ze een claim moeten indienen. Het is belangrijker dan ooit dat claimprocessen zo duidelijk en eenvoudig mogelijk zijn voor consumenten zodat deze ze kunnen begrijpen. “

Kijk hier voor het volledige onderzoek: https://www.cii.co.uk/news-insight/insight/articles/cii-trust-index-updated-spring-2021/98242