Coalitie bedrijven: halvering financiële problemen werknemers in 2030

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft eind november de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid gelanceerd. Dat is een samenwerkingsverband van grote bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de financiële gezondheid van hun medewerkers. Initiatiefnemers zijn Deloitte, ING en SchuldenlabNL, waarvan de koningin erevoorzitter is, in samenwerking met VNO-NCW. Doel van de coalitie is om de financiële problemen van werknemers in zeven jaar tijd te halveren.

Vier op vijf werkgevers heeft ermee te maken

De aanzet voor de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG) werd eind juni in Rotterdam gegeven tijdens een bijeenkomst van SchuldenlabNL, Deloitte en VNO-NCW in aanwezigheid van Koningin Máxima en Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Volgens onderzoek van de drie organisaties hebben vier op de vijf werkgevers werknemers met financiële problemen. Een derde van de huishoudens heeft moeite om de rekeningen te betalen en 10% kan niet rondkomen. De helft van de huishoudens met geregistreerde schulden heeft een kostwinner die bij een bedrijf werkt.

Handvatten voor hulp

Sinds juni heeft een koplopersgroep van vijftien bedrijven en organisaties met SchuldenlabNL gewerkt aan de oprichting van de coalitie en een plan van aanpak gemaakt. Het gezamenlijke hoofddoel is 50% minder werknemers die financieel ongezond of kwetsbaar zijn in 2030. De aanpak is drieledig: preventie, meten/monitoren en opschalen, zowel naar meer bedrijven als naar het mkb.

De coalitie biedt handvatten om werknemers met financiële problemen in een vroeg stadium te kunnen helpen. Zo krijgen HR-managers advies over hoe zij het onderwerp bespreekbaar kunnen maken, welke hulp zij kunnen bieden en naar welke instantie zij een medewerker kunnen doorverwijzen voor schuldhulpverlening. Ook is een instrument ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen meten hoe het is gesteld met de financiële gezondheid van hun medewerkers.

Bron MKB Nederland/VNO-NCW: