Claeren wil binnen 2 à 3 jaar omzet verdubbelen en uitgroeien tot gerenommeerde en gewaardeerde beursmakelaar


Het beursbedrijf binnen de Alpina Group   heeft ambitieuze groeiplannen. “We willen uitgroeien tot een gerenommeerde en gewaardeerde beursmakelaar en onze  omzet    binnen twee, drie jaar verdubbelen euro. Daartoe zie ik volop groeimogelijkheden, zowel binnen de Alpina Group als elders in de (groot)zakelijke MKB-markt”, zegt de onlangs aangestelde manager Klaudia den Ouden in een interview in het vorige week verschenen Risk & Business Magazine.

Zij is dan ook positief gestemd over de toekomst van Claeren Beurs. “Toen ik in augustus begon trof ik een afdeling aan met  vakkundige en enthousiaste medewerkers,  een goede IT-infrastructuur en een interessante en grote klantenportefeuille met volop groeipotentieel en dus expansiemogelijkheden . Ik vind dat ook een reële verwachting dat we onze omzet in het beurssegment de komende twee, drie jaar kunnen verdubbelen naar netto 12 miljoen euro. Daarbij denk ik weliswaar aan groei in alle businesslines, maar hoofdzakelijk in onze kernmarkten Property, Liability, Marine en Construction  & Engineering.”

Op de vraag hoe zij dat denkt te verwezenlijken, antwoordt zij: “In de eerste plaats door goed werk te leveren en na te komen wat we klanten en makelaars vooraf beloven. Door ons op te stellen als een pro-actieve businesspartner die hen snel, klantgericht  en kwalitatief van dienst is en met goede, creatieve verzekeringsoplossingen voor de te verzekeren risico’s. Uiteraard zijn wij zelf ervan overtuigd dat wij bedrijven in het segment ‘Groot MKB’ goed en deskundig kunnen servicen, maar dat is zeker nog niet bij de gehele markt bekend. We onderkennen dan ook dat er nog werk aan de winkel is qua naamsbekendheid. Daar gaan we de komende tijd dan ook zeker aan werken en zullen we publicitair meer van ons laten horen.”

Harde markt

De huidige harde markt duurt weliswaar wat  langer dan in het verleden,  maar de verharding zwakt volgens haar de laatste tijd gelukkig wel wat af. “Daardoor is er weer wat meer mogelijk voor onze klanten, al blijft de verzekerbaarheid soms een knelpunt. Zeker  wat (nieuwe) risico’s gerelateerd aan de verduurzaming betreft, zoals zonnepanelen en andere risico’s in het kader van de energietransitie, alsmede recyclingbedrijven waarvoor het al wat langer lastig is een adequate verzekeringsdekking te vinden.”

 Risico’s moeten volgens haar verzekerbaar èn betaalbaar blijven.  “Ik ben van mening dat verzekeraars elk risico individueel op hun merites moeten beoordelen, ongeacht de sector waarin ze opereren, en daarom  bedrijven niet op voorhand moeten uitsluiten van dekking.” Haar boodschap aan de markt luidt dan ook ‘samenwerken’.  “Verzekeraars, makelaars en bedrijven moeten meer de dialoog met elkaar opzoeken , en gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden om risico’s voor bedrijven goed verzekerbaar te maken, ook voor nieuwe risico’s waarvoor nog geen of onvoldoende schadestatistieken voor handen zijn. Dat zijn we in mijn ogen aan onze klanten verplicht. We zijn als verzekeringsbranche immers de smeerolie in de economie van ondernemend Nederland.”

Klijk hier voor het volledige interview: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2023/10/RB-3_23.pdf.