CFD vraagt kabinet om garantieregeling verzekeringen


Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, zijn steeds meer bedrijven gesloten en zitten steeds meer werknemers verplicht thuis. CFD maakt zich zorgen over de financiële consequenties van deze maatregelen voor de betaalbaarheid van essentiële verzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven en ZZP-ers. 


Een sterke terugval in inkomen of omzet brengt de betaalbaarheid van verzekeringspremies in gevaar en daaropvolgend het risico van royement door verzekeraars. Juist nu is er behoefte aan rust, stabiliteit en vertrouwen en verzekeringen zijn hierbij een onmisbare factor.     

CFD vraagt het kabinet daarom samen met het Verbond van Verzekeraars een garantieregeling op te zetten voor alle verzekerden die financieel getroffen worden door de huidige overheidsmaatregelen en daardoor tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen voor verzekeringen kunnen voldoen.
 
Banken als voorbeeld
We zien al dat banken hun hypotheekklanten een betalingspauze kunnen aanbieden van enkele maanden. Een soortgelijke regeling voor verzekeringspremies lijkt niet meer dan logisch. In ieder geval moet het royementsrisico voorlopig worden uitgesloten.

CFD heeft al het CDFD gemaand tot actie i.v.m. het uitstellen van PE-examens. Wij zijn ontzettend teleurgesteld dat de eerste reactie van het CDFD afstandelijk, bureaucratisch en met weinig compassie voor de getroffenen was, maar hebben goede hoop dat ook daar het besef doordringt dat dit overmacht is en intermediairs daar niet het slachtoffer van mogen worden.

Daarnaast werkt CFD momenteel aan een totaalpakket aan maatregelen dat we binnenkort aan het Ministerie van Financiën willen voorleggen en op korte termijn bespreken.


CFD wenst verlenging van de PE-termijn
Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kunnen er m.i.v. 17 maart jl. geen Wft (PE) examens meer worden geboekt en afgenomen. Deze maatregel geldt zeker tot en met 6 april, maar niemand weet hoe lang deze maatregel nog voortduurt. Voor kandidaten, die niet meer voor 1 april hun PE-examen af kunnen leggen, betekent dit dat zij zich zullen moeten voorbereiden op het PE-examen dat met ingang van 1 april 2020 van kracht wordt. 

Adviseurs die zich hebben voorbereid op deze PE-termijn, hebben door deze maatregel het nakijken en dienen kennis te nemen van de nieuwe toestermen die vanaf 1 april 2020 van kracht zijn. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening beroept zich bij deze maatregel op juridische en toetstechnische redenen.


Stichting Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) vindt de argumenten die het College Deskundigheid hiervoor inbrengt niet geheel valide. De doorgevoerde maatregel vraagt immers een extra tijdsinvestering en studie inspanning van diegene die voor 01-04-2020 examen hadden willen doen. Reëel is om op zijn minst de PE-termijn te verlengen voor die periode dat er geen examens kunnen worden afgenomen. CFD verzoekt hiermee dan ook het Ministerie van Financiën om de Wft (PE) examens per 01-04-2022 te verlengen met die periode waarin er geen examens door het CDFD worden afgenomen.