CEO David Sanderse (Marsh Nederland): Verhardende verzekeringsmarkt veroorzaakt door structureel negatieve underwriting perfomeance bij nagenoeg alle verzekeraars

“Eind 2020 moeten veel bedrijven hun bedrijfsmatige verzekeringen weer hebben vernieuwd. Extra aandacht voor de komende continuatieronde is belangrijker dan ooit. Er is namelijk duidelijk sprake van een verharding in de markt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een structureel negatieve underwriting performance bij nagenoeg alle verzekeraars in vrijwel alle ‘lines of business’ en bedrijfsmatige verzekeringen in het bijzonder. De technische resultaten zijn ver achtergebleven bij de verwachtingen, getriggerd door steeds meer catastrofale schades bij een afnemende capaciteit, waardoor de huidige tarifering van verzekeringen wordt uitvergroot als te laag.” Dat schrijft David Sanderse, CEO Marsh Nederland, in de inleiding van het onderzoek ‘Nationale Benchmark Schadeverzekeringen 2020/2011 van Marsh, waarin is onderzocht hoe bedrijven de afgelopen continuatie hebben ervaren, welke stappen men heeft doorlopen en waar men in de gesprekken met verzekeraars tegenaan is gelopen.

Hij vervolgt: “Langdurig hebben verzekeraars de tekorten gecompenseerd met andere wel winstgevende segmenten binnen hun bedrijfsvoering. De meeste verzekeraars hebben duidelijke keuzes gemaakt welke bedrijfstakken zij nog willen verzekeren. Dit leidt tot een afname van verzekeringscapaciteit voor die bedrijfstakken waar nog slechts een beperkt aantal verzekeraars zich op richt. Het gevolg is dat er grote verschillen ontstaan in premieverhoging tussen de verschillende soorten van dekking zoals brand, transport, aansprakelijkheid of D&O. Tel daarbij op een verdere concentratie van verzekeraars door overnames en globalisering, waardoor er een verdere verschuiving plaatsvindt naar minder capaciteit en het aloude principe van vraag en aanbod opgeld doet. Daarom zie je nu mondiaal een aanpassing in de condities en voorwaarden”, aldus de CEO van Marsh, volgens wie bedrijven door de verharding  bedrijven de afgelopen continuatieronde niet alleen  te maken hebben gehad met aangescherpte condities en voorwaarden maar bovendien is de premiestijging sinds 2012 nog nooit zo hoog geweest. “De verwachting is dat verdere verharding in de continuatie per januari 2021 dan ook eerder regel dan uitzondering zal zijn.”, aldus sanderse

Het volledige rapport is hier te downloaden: https://www.marsh.com/nl/nl/insights/research-briefings/renewal-report-2020.html