CBO Ton Stalenhoef geeft bij Meijers stokje door aan Bastiaan Krol: “We staan voor een groot aantal uitdagingen”


 “We staan voor een groot aantal uitdagingen. Zaken om zakelijk Nederland goed verzekerbaar te houden, zoals de klimaatproblematiek, de energiestransitie, het groeiende cyberrisico en last but not least het bekende thema de harde verzekeringsmarkt. Daarnaast  zijn er ontwikkelingen waar Meijers intern veel aandacht voor heeft: de beste werkplek voor gekwalificeerde medewerkers, het werken in het post-corona tijdperk en digitalisering van onze dienstverlening en van de waardeketen.” Dat zeggen Ton Stalenhoef en zijn opvolger Bastiaan Krol (Meijers) in een interview in Risk & Business

Ton zegt met trots terug te kijken op de ontwikkeling die Meijers de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, een vertienvoudiging in meerdere opzichten. De groei in aantal medewerkers naar momenteel 320 en een omzetgroei naar bijna 45 miljoen euro. Ook in de afgelopen (corona)jaren heeft de in Amstelveen gevestigde makelaar jaarlijks een inkomstengroei weten te realiseren van zo’n 10 a 15% per jaar, een toename waaraan alle branches en bedrijfsonderdelen hun steentje hebben bijgedragen. Ook voor de toekomst is hij positief gestemd. “Voor de schademarkt liggen er de komende jaren nog volop kansen en groeimogelijkheden en ik ben ervan overtuigd dat we die zeker gaan pakken.” 

Bastiaan sluit zich daarbij volmondig aan. “De wereld waarin wij leven is sterk aan het veranderen en daarmee veranderen ook de risico’s die bedrijven lopen. Het zijn onzekere tijden voor onze klanten en zij staan vandaag de dag dan ook voor een aantal complexe uitdagingen, waar behoefte is aan vakkundig onafhankelijk advies . De verhardende markt bijvoorbeeld waardoor kosten (premies en investeringen in preventie) hoger uitvallen en risico’s die bij de ondernemer blijven als gevolg van beperkingen in de dekking en in verzekerbare capaciteit.  Daarnaast hebben ondernemers te maken met de energietransitie, klimaat, cyber en duurzaamheid met alle bijkomende nieuwe risico’s van dien. Mede daardoor wint riskmanagement aan belang en verandert ook onze rol als makelaar. Het is zaak om continuïteit te creëren en kwaliteit te blijven leveren aan alle partijen in de waardeketen, met de klant voorop.”

Harde markt 

Met betrekking tot de verhardende markt  geven Ton en Bastiaan aan er op zich begrip voor te hebben dat verzekeraars gezien de resultaten van de afgelopen jaren hun premie- en acceptatiebeleid hebben aangescherpt. “We hebben alleen het idee dat voor de meeste risico’s de premies inmiddels het niveau hebben bereikt waarop ze zouden moeten zitten. Wij verwachten dan ook een stabilisering van de premies voor de meeste verzekeringen, al zullen er risico’s blijven waarvoor verzekeraars individueel een premiemaatregel vragen”, zegt Ton.  Bastiaan haakt in: “Overigens zien we gelukkig in de praktijk structurele verbetering van het resultaat. De moeilijkere verzekerbare sectoren laten juist de sterkste resultaatverbetering zien in combinatie met investeringen in preventie voor de lange termijn. Hopelijk leidt dit snel tot meer vertrouwen en daarmee tot meer capaciteit in de markt.”

Meijers’ nieuwe CBO geeft verder richting verzekeraars aan dat het de duidelijkheid voor zakelijke klanten in de co-assurantiemarkt ten goede  komt wanneer er meer eenduidigheid ontstaat in de dekkingsbepalingen die dezelfde intentie hebben. Bijvoorbeeld recentelijk  voor het uitsluiten van COVID-exposures. “Daarnaast zien we in toenemende mate dat het  acceptatiebeleid van in ons land actieve verzekeraars met een buitenlandse moeder in de regel aldaar wordt bepaald. Dit terwijl de beheersbaarheid van risicoregionaal sterk kunnen verschillen. Het zou de verzekerbaarheid en de slagkracht aan dienstverlening voor zakelijk Nederland ten goede komen als de prominente verzekeraars in onze markt actiever gedegen eigen beleid kunnen vormen. In mijn ogen is dit een bepalende succesfactor voor verzekeraars en biedt dit de komende jaren ontzettend veel kansen.”

Voor het volledige artikel:

https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2022/05/RB-2_2022.pdf