Bureau DFO en InTo Transport organiseren workshops transportrisico’s voor financieel adviseurs

Bureau DFO organiseert in samenwerking met InTo Transport de workshop ‘Transportrisico’s ’waarin de vervoerscondities AVC en CMR in samenhang met de Incoterms worden behandeld. “Kennis hierover is voor elke adviseur Zakelijk schade essentieel omdat deze risico’s bij vrijwel elke onderneming voorkomen. Deze opleiding vormt een uitgelezen mogelijkheid om uw kennis op transportgebied in één dag aangevuld èn opgefrist te krijgen! Een goed financieel adviseur kan zich onderscheiden door transportrisico’s op heldere wijze te bespreken met de klant”, aldus Bureau DFO in een toelichting.

Waarom is deze combinatie van belang?

De organisatoren: AVC en CMR regelen wanneer de wegvervoerder wel of juist niet aansprakelijk is voor schade aan de vervoerde goederen.De Incoterms regelen gedurende welk gedeelte van het transport uw klant, de ladingeigenaar, risico draagt voor de vervoerde goederen.Ook regelen de Incoterms of uw klant, de ladingeigenaar, het recht heeft de vervoerder in geval van ladingschade, daarvoor aan te spreken. Om de risico’s voor uw klanten goed in beeld te brengen, is kennis van deze materie onontbeerlijk.”

Zij vervolgen: “Immers, als de vervoerder al aansprakelijkheid erkent, is die vergoeding doorgaans beperkt tot een (laag) bedrag per kilo beschadigde lading. Aan het erkennen van aansprakelijkheid door de vervoerder kan een lange, complexe discussie vooraf gaan. Waarna de beperkte financiële vergoeding voor uw klant met ladingschade alsnog tot teleurstelling kan leiden. Een passende transport goederenverzekering kan dit voor uw klant voorkomen. Het in beeld brengen van het transportrisico vraagt begrip van incoterms en de contractuele afspraken en leveringsvoorwaarden.”

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De relevante inhoud van AVC en CMR;
  • Vertaling hiervan naar de praktijk voor zowel vervoerder als ladingeigenaar, vele praktijkvoorbeelden;
  • Hulpmiddelen om deze complexe materie begrijpelijk aan uw klant uit te leggen;
  • De theoretische èn praktische betekenis van alle incoterms;
  • Toepassing en reikwijdte van algemene leveringsvoorwaarden;
  • Ook hier vertaling naar de praktijk aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie.

Uiteraard biedt de workshop ruimte voor het stellen van vragen met betrekking tot uw eigen actuele zaken. Deelnemers ontvangen ten behoeve van hun PA accreditatie een gespecificeerd certificaat van deelname. De cursus wordt gegeven door Lianne  Meeuwesen, schadebehandelaar Marine / Liability bij Achmea

Klik  voor inschrijving www.dfobv.nl/product/workshop-transportrisicos-woensdag-30-oktober-hoevelaken/