Buitenpromovendi UvA doen wetenschappelijk onderzoek voor Solvency II-richtlijnverzekeraars


Jurgen Borst (Univé) en Peter van Vliet (Achmea),  twee buitenpromovendi met ervaring als compliance officer, doen wetenschappelijk onderzoek bij richtlijnverzekeraars naar de effectieve samenwerking tussen sleutelfuncties, governanceposities en competenties   van de sleutelpositie governance op het gebied van Solvency II. Zij stellen het enorm op prijs als betrokkenen (anoniem) enkele enquêtevragen willen. Beantwoorden.

 “Deze bijdrage  is belangrijk voor de Nederlandse wetenschap, maar vooral ook voor richtlijnverzekeraars. Na publicatie van onderzoeksgegevens krijgen deelnemers inzicht in twee onderwerpen: ‘effectieve samenwerking tussen sleutelfuncties’ en ‘de eisen uit financiële toezichtwetgeving gesteld aan de compliance functie’. | Vanwege het belang voor richtlijnverzekeraars, verleent het Verbond van Verzekeraars ondersteuning aan dit onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek gaat zoals gezegd over twee belangrijke onderwerpen voor richtlijnverzekeraars. Jurgen onderzoekt ‘de effectieve samenwerking tussen de sleutelfuncties van Nederlandse (Solvency II) richtlijnverzekeraars. Peter doet onderzoek naar de eisen die de financiële toezichtwetgeving voor (Solvency II) richtlijnverzekeraars stelt aan zowel de compliancefunctie als organisatieonderdeel en aan de functionaris persoonlijk. Het zijn dus afzonderlijke onderzoeken maar ze trekken waar mogelijk gezamenlijk op.

Dit onderzoek vindt plaats onder de C(F)RO en de sleutelfunctiehouders (SFH). De enquête bestaat uit vijf delen, elk met een eigen toegangslink en elk anoniem te beantwoorden door een verschillende sleutelfunctiehouder. Lees voor een nadere toelichting de invulinstructie

Enquête deel Door wie te beantwoorden? Toegangslink
1.  Algemeen C(F)RO Uitvaag Algemeen
2.  Risk Management functie SFH Risk Management Uitvraag Risk. Man.
3.  Compliancefunctie SFH Compliance Uitvraag Compliance
4.  Actuariële functie SFH Actuariaat Uitvraag Actuarieel
5.  Interne auditfunctie SFH Intern Audit Uitvraag Int. Audit

Enkele aanwijzingen

  • Deelname aan het onderzoek duurt ongeveer 12 minuten per persoon. Alleen voor de sleutelfunctiehouder Compliance duurt het ongeveer 24 minuten.
  • Beantwoord de vragen op een laptop of pc, en in één sessie. Het is niet mogelijk om tussentijds te stoppen en later verder te gaan.
  • Uw antwoorden zijn anoniem (zie toelichting hieronder).
  • Als dank voor uw deelname worden enkele digitale VVV-cadeaubonnen verloot onder de deelnemers.

Anonimiteit en gebruik van de onderzoekdata

De enquête is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. Alleen voor de enquêtetool van het Verbond van Verzekeraars worden IP-adressen vastgelegd. Deze worden door niemand gebruikt of gedeeld met derden, ook niet met de onderzoekers. Er wordt op geen enkele wijze data in (onderzoek)rapportage verwerkt dat herleidbaar is tot een individuele richtlijnverzekeraar. Er wordt enkel data verwerkt waarbij indeling kan plaatsvinden naar de omvang van een betreffende richtlijnverzekeraar. Verkregen data komt ter beschikking van de onderzoekers ten behoeve van hun onderzoek, en aan het Verbond van Verzekeraars, waarvan eventueel gebruik in overleg met de onderzoekers plaatsvindt. 

 

Heeft u vragen, suggesties, tips, behoefte aan een nadere gedachtewisseling of staat u open voor een vraaggesprek met ons over de onderwerpen? Neem gerust met ons contact op: