Bruto premieomzet Griekse verzekeraars Q1 gestegen met 6,8% tot 1,23 miljard euro


Volgens de voorlopige statistieken voor het eerste kwartaal van 2023, gepubliceerd door HAIC – de Helleense Vereniging van Verzekeringsmaatschappijen, bedroeg de Griekse verzekeringsmarkt eind maart in totaal 1,23 miljard euro, 6,8% meer dan een jaar eerder

Volgens de gepresenteerde cijfers steeg het Griekse levensverzekeringssegment in het afgelopen JAAR met 3,6% 577,8 miljoen euro,  terwijl de schadeverzekeringen met bijna 10% groeiden tot 656,5 miljoen euro.

De door HAIC gepubliceerde marktresultaten voor Q1 2023 omvatten de cijfers voor 49 verzekeringsondernemingen, waarvan 43 actief waren in schadeverzekeringen en 16 in levensverzekeringen.Van de 49 verzekeringsmaatschappijen zijn er 27 in Griekenland opgericht in de vorm van een S.A. verzekeringsmaatschappij, twee  in de vorm van een onderlinge verzekeringscoöperatie, 15 als filialen van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij en 5 Europese verzekeringsmaatschappijen die opereren in het kader van de vrijheid van dienstverlening.