Britse BI-uitspraak zal internationale impact hebben en ervoor zorgen dat meer claims worden betaald


De recente uitspraak van het Britse Hooggerechtshof over dekking bij schade als gevolg van een verplichte bedrijfssluiting gedurende de lockdown zal van invloed zijn op polissen en wet- en regelgeving  tot ver buiten het Verenigd Koninkrijk. Ook hebben hierdoor  polishouders uit verschillende rechtsgebieden meer kans  om claims betaald te krijgen, aldus juridische experts, schrijven meerdere Britse vakbladen..

In het arrest van het Britse Hooggerechtshof van 15 januari werden polishouders in het gelijk gesteld aan wie dekking voor Covid-19-gerelateerde bedrijfsonderbrekeingschades (BI) was geweigerd, waarbij alle beroepen van verzekeraars werden afgewezen. De rechtbank oordeelde dat de polisvoorwaarden voor niet materiële schade in het voordeel van de polishouders moet worden uitgelegd. Het resultaat is dat er meer BI-claims worden uitbetaald.

De uitspraak zal gevolgen hebben voor polishouders buiten het VK, aangezien veel internationale bedrijven verzekeringen hebben die onder de Engelse wet vallen, terwijl andere rechtsgebieden kunnen worden beïnvloed door de uitspraak van de Britse rechtbank, aldus Aaron Le Marquer, partner bij Fenchurch Law, die exclusief werkt voor polishouders en makelaars  “Veel multinationals zullen een directe of herverzekeringsdekking hebben op de Londense markt die [binnen de reikwijdte van] het arrest van het Hooggerechtshof zal vallen, terwijl de jurisdicties van de Commonwealth zich zullen laten leiden door de beslissing. Er zal ook belangstelling zijn voor de beslissing in de VS en Europa, hoewel de uitspraak niet als precedent zal wegen, ”zei hij.

Dekking die is gekocht van verzekeraars – inclusief die in Londen en internationale markten – op basis van clausules die door het Hooggerechtshof zijn onderzocht, zou een impact kunnen hebben op de schadelast door  Covid-19 op BI-polissen, zeggen advocaten. Dit zou ook gelden voor lockdowns buiten het VK.

De beslissing van het Hooggerechtshof heeft betrekking op de interpretatie van polissen naar Engels recht, legt Clive O’Connell, partner en hoofd van verzekeringen en herverzekeringen bij McCarthy Denning, uit. “Alle polissen die onder de Engelse wetgeving vallen, zullen worden gelezen en geïnterpreteerd in overeenstemming met het oordeel, ongeacht de nationaliteit van de verzekeringnemer of verzekeraar”, zei hij. “Er wordt ook gespeculeerd dat rechtbanken in andere rechtsgebieden de beslissing kunnen volgen/ Engels recht is het meest ontwikkeld op het gebied van verzekeringen en wordt vaak geraadpleegd door andere jurisdicties – zelfs niet-Common Law jurisdicties – voor advies.”

. De uitspraken van het Hooggerechtshof hebben waarschijnlijk invloed op de claims op BI-polissen in andere landen”, beaamt Naz Gauri, principal associate in het verzekeringsteam van Eversheds Sutherland. “De uitspraak van [FCA] zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor buitenlandse rechtsgebieden die te maken hebben met vergelijkbare juridische kwesties van beleidsinterpretatie. Andere rechtsgebieden volgen het FCA-proefproces nauwlettend in de mate dat vergelijkbare bewoordingen beschikbaar zijn op de nationale markten en hun rechtbanken. Landen met vergelijkbare rechtsstelsels als het VK, zoals de VS, Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland, hebben het proefproces gevolgd en ik verwacht dat ze op een significante manier zullen worden beïnvloed door de uitkomst, ”zei hij