Brits Verbond wil sector transformeren met ambitieuze Diversity, Equity & Inclusion Blueprint”


De Association of British Insurers (ABI), het Britse Verbond van Verzekeraars, heeft een ambitieuze nieuwe Blueprint gepubliceerd, met een meerjarenstrategie en een werkplan om diversiteit, gelijkheid en inclusie te verbeteren  in de verzekeringssector en de sector voor langetermijnsparen  

De Blueprint, die op 22 november j; werd gelanceerd tijdens de DEI Summit van de ABI en in samenwerking met leiders uit de sector  tot stand is gekomen, gaat uit van een holistische benadering van diversiteit, gelijkheid en inclusie en beschrijft de gebieden waarop de ABI het voortouw moet nemen, goede praktijken voor de sector en mogelijkheden voor samenwerking met deskundigen. Er wordt gekeken naar elke fase van het werkgelegenheidstraject: van het gebruik van inclusieve wervingsmethoden om het beste talent van alle achtergronden aan te trekken, tot het helpen van werknemers bij hun groei en loopbaanontwikkeling in de sector, en het bevorderen van inzicht in wat werkt om verbeteringen te stimuleren.

Aantrekkingskracht

De sector heeft vooruitgang geboekt, maar niet consequent. Terwijl het percentage vrouwelijke bestuursleden vorig jaar steeg van 29% naar 32%, daalde het totale percentage werknemers uit etnische minderheden in de sector van 10% naar 9%, grotendeels als gevolg van een daling op instapniveau.

De primaire doelstelling van de blauwdruk is gericht op wervingspraktijken. Het is de bedoeling om mensen van alle achtergronden, ervaringen en anciënniteit aan te moedigen om in de sector aan de slag te gaan, en alle belemmeringen die hen in de weg staan weg te nemen. Met meer aandacht voor sociaaleconomische status wil de blauwdruk de kansen voor leerlingen en schoolverlaters aantrekkelijk en inclusief maken, het gebruik van initiatieven ter ondersteuning van ondervertegenwoordigde groepen in de sector stimuleren en laten zien dat verzekeringen en langetermijnsparen een breed scala aan aantrekkelijke carrièremogelijkheden biedt voor veel verschillende vaardigheden.

Doorgroeien

Eenmaal werkzaam  in de sector biedt de blauwdruk belangrijke mogelijkheden en mechanismen om een omgeving te creëren waarin een divers personeelsbestand van getalenteerde mensen kan worden behouden, verankerd en uitgebreid. Van gestructureerde detacheringen en stages halverwege de loopbaan tot het bieden van verdere ondersteuning bij belangrijke levensgebeurtenissen, zoals vruchtbaarheidsbehandelingen, rouwverwerking, miskramen en de menopauze. De blauwdruk erkent het belang van een cultuur die werknemers in elke fase van hun carrière ondersteunt, zodat zij hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Vooruitgang

Bewijs is van cruciaal belang om vast te stellen waar de lacunes of belemmeringen voor beschermde groepen bestaan en om gerichte inspanningen te leveren om deze aan te pakken. Momenteel worden in de sector slechts fragmentarisch gegevens verzameld. Zo verzamelt 29% van de bedrijven die deelnemen aan de gegevensverzameling van de ABI enige vorm van gegevens over sociale mobiliteit, maar is nog eens 20% van plan dat te doen. De blauwdruk beoogt een consistente reeks meetgegevens op te stellen om leden te ondersteunen bij het verzamelen van de nodige DEI-informatie, waaronder sociale mobiliteit, en omvat een toezegging van de ABI om richtsnoeren te ontwikkelen om werknemers te helpen zich meer op hun gemak te voelen bij het delen van hun gegevens. Ook wordt een cultuur van transparantie aangemoedigd, zodat het bewijsmateriaal kan worden gebruikt om het begrip te vergroten en de vooruitgang te meten.

Hannah Gurga, directeur-generaal van de ABI, zegt:”In een tijd waarin de samenleving de meest uitdagende omstandigheden in een decennium tegemoet gaat, is de behoefte aan een divers scala aan ervaringen en perspectieven nog nooit zo groot geweest. Ik ben er trots op dat onze sector met deze ambitieuze blauwdruk het pad effent voor verandering. Het gaat er niet alleen om het uiterlijk en het gevoel van de sector te veranderen, het gaat erom een effectievere sector te creëren die de mensen vertegenwoordigt die wij dienen.”

Zij vervolgt: “Of het nu gaat om financiële veerkracht of klimaatverandering, onze sector heeft er altijd naar gestreefd het voortouw te nemen bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. We moeten dus ook een leidende rol spelen bij het creëren van diverse, rechtvaardige en inclusieve werkplekken. Met initiatieven zoals de campagne #MakingFlexibleWork en de ondertekening van het charter Race at Work van Business in the Community hebben we een begin gemaakt. Maar er is nog veel meer te doen. Het thema samenwerking loopt als een rode draad door de blauwdruk. Door de volledige publicatie ervan hoopt de ABI samen te werken met leiders en DEI-experts zowel binnen als buiten de sector om haar ambitie te verwezenlijken om de meest diverse, rechtvaardige en inclusieve sector van de Britse economie te worden”

Tracy Garrad, CEO van AXA Health, Executive Sponsor voor Diversity & Inclusion AXA UK&I en voorzitter van de ABI Board Sub Group on DEI, vult aan: “Mensen van alle achtergronden de kans geven om succesvol te zijn in hun functie is iets dat enorm belangrijk is voor AXA en een kernwaarde van het bedrijf. In het huidige klimaat is het van vitaal belang dat de hele verzekerings- en spaarsector zich aanpast om onze werknemers lonende carrières te bieden. De Blueprint is een grote stap in die richting en zal bijdragen tot meer diverse, rechtvaardige en inclusieve werkplekken voor de toekomst.”