Brits Hooggerechtshof oordeelt in proefproces over ‘coronadekking’ in bedrijfsschadepolissen vooral in voordeel verzekerden


Het Hooggerechtshof heeft vorige week vrijdag uitspraak gedaan in het proefproces over het al dan niet gedekt zijn van de verplichte bedrijfssluiting vanwege de coronapandemie. Het proces was aangespannen door toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) samen met enkele verzekeraars. Het Hooggerechtshof in een 112 pagina’s verklaring  heeft het beroep van de FCA namens polishouders substantieel toegewezen. Hiermee is het juridische proces voor getroffen polissen voltooid en zullen vele duizenden polishouders nu hun schadeclaims  in verband met coronavirus-gerelateerde bedrijfsonderbrekingen betaald krijgen.

Sheldon Mills, Executive Director Consumer and Competition  bij de FCA, zegt in een reactie op de uitspraak: “Het coronavirus veroorzaakt aanzienlijke schades en problemen voor bedrijven en velen staan ​​onder enorme financiële druk om het hoofd boven water te houden. Dit proefproces betrof complexe juridische vraagstukken. Ons doel is geweest om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor een zo breed mogelijk scala aan partijen, en het oordeel neemt veel van de wegversperringen weg die  polishouders tegenkwamen bij de afhandeling van hun schadeclaim.”

Hij vervolgt: “Samen met verzekeraars gaan we ervoor zorgen dat ze nu snel handelen om claims uit te betalen die volgens het vonnis moeten worden uitgekeerd en waar mogelijk moeten zij tussentijds betalen. Verzekeraars dienen ook direct en snel te communiceren met polishouders die claims hebben ingediend waarop de uitspraak van toepassing is, om de volgende stappen uit te leggen. Zoals we vanaf het begin van deze zaak hebben ingezien, vertrouwen hier tienduizenden kleine bedrijven en mogelijk honderdduizenden banen op. Wij zijn de Hoge Raad dankbaar voor het snel doem van een uitspraak. De snelheid waarmee het werd bereikt, heeft een goede uitstraling   op alle partijen.

Veel polishouders wier bedrijven werden getroffen door de coronavirus-pandemie leden aanzienlijke schades, wat resulteerde in een groot aantal claims op bedrijfsschadepolissen( business interruption ). De meeste MKB-polissen hebben  alleen een basisdekking voor bedrijfsonderbreking als gevolg van materiële schade. Maar sommige polissen hebben ook betrekking op BI door andere oorzaken, met name infectieziekten of aangifteplichtige ziekten (‘ziekteclausules’) of p[revention of access clauses . In sommige gevallen hebben verzekeraars aansprakelijkheid onder deze polissen aanvaard. In andere gevallen hebben verzekeraars de aansprakelijkheid afgewezen, terwijl polishouders van mening waren dat ze dekking hadden, wat leidde tot brede bezorgdheid over het gebrek aan duidelijkheid en zekerheid. Het doel van de FCA met het indienen van het proefproces  was om voor zoveel mogelijk polishouders en verzekeraars met spoed de belangrijkste kwesties van contractuele onzekerheid op te helderen.  De FCA deed dit door in een representatieve steekproef 21 polisvormen van acht verzekeraars te selecteren.