BHD Dullemond bestempelt 2020 als ‘kanteljaar in de marktstructuur van de verzekeringsmarkt’

“Ook in de tweede helft van 2020 is het aantal transacties gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. De stijgende lijn zet zich ondanks de lockdown(s) voort. In de laatste zes maanden van 2020 hebben zich 158 verkooptransacties bij advieskantoren voorgedaan. Op een totaal van circa 6.000 kantoren betekent dit op jaarbasis een mutatiegraad van ruim 2,6%. De totale dealwaarde van deze transacties bedroeg 464 miljoen euro .Ten opzichte van de eerste helft van 2020 is het aantal deals met ruim 20% gestegen en de deal value met maar liefst 79%”, schrijft BHD Dullemond in haar gisteren verschenen ‘Overnamemonitor Verzekeringsmarkt’.  “Er doen zich momenteel zodanig grote verschuivingen voor dat wij concluderen dat 2020 een kanteljaar is geweest in de marktstructuur van de verzekeringsmarkt.”

 Deze enorme stijging is volgens het overnameadviesbureau te danken aan de grote overname van Willis Towers Watson door Aon. “Echter, ook in 2019 hebben zich grote overnames voorgedaan met die van Heilbron door Five Arrows/ Rothschild (UK) en Raetsheren door Acrisure (USA). Voor 2021 kan nu al geconstateerd worden dat er wederom enkele buitencategorie deals geclosed zijn of gaan worden (de fusie tussen Heilbron en Voogd & Voogd en de overname van Van Bruggen Adviesgroep door Veldsink Groep).

In vergelijking met 2019 vergelijken ziet BHD Dullemond dat het aantal deals in de categorie 1 tot 5 miljoen euro met ruim 433% is gestegen en het aantal deals in de categorie 5 tot 10 miljoen euro met maar liefst 320%. Opvallend is daarentegen dat in 2020 de gemiddelde deal value binnen de categorie 1 tot 5 miljoen euro sterk achterblijft ten opzichte van 2019. “Wel kunnen we concluderen dat de totale gemiddelde deal value blijft groeien en dat met name in het omzet segment 1 tot 10 miljoen euro er in 2020 een enorme dynamiek is ontstaan.”

BHD Dullemond registreerde vorig jaar  130 deals in de categorie tot 250.000 euro (totale deal value 28,76 miljoen euro), 83 deals in de categorie 250.000 tot 1 miljoen euro (46,06 miljoen), 52 deals tussen 1 en 5 miljoen euro (122,22 miljoen), 16 deals tussen 5 en 10 miljoen euro (118,95 miljoen ) en acht deals  boven de 10 miljoen euro (366,91 miljoen )

Economisch crisisproof

In het voorwoord bij de ‘Overnamemonitor’ schrijft BHD Dullemond dat door het  coronavirus en de opeenvolgende beleidsmaatregelen ie wereld het afgelopen jaar in snel tempo is veranderd. “Diverse bedrijfstakken ondervonden door de lock down(s) een grote terugval in omzet en groei. Daar waar onder meer luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, de horeca en de transportsector tijdens deze coronacrisis aan het kortste eind trekken, is de impact van het coronavirus binnen de verzekeringsmarkt veel minder groot. In sommige gevallen heeft het zelfs tot positievere rendementen (CRvp’s) in de portefeuilles geleid. Met name de benzine- en brandtekening draaiden in 2020 positievere cijfers.”

“Kijkende naar de totale verzekeringsindustrie zien wij dat momenteel het geld wordt verdiend bij het intermediair. De omzet is over 2020 sterk gegroeid en er is sprake van een hoog rendement. Ook voor 2021 zijn de financiële verwachtingen positief. Mede omdat deze markt zich in de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld op gebied van ondernemerschap en strategisch denken, maar ook enorme slagen heeft gemaakt in de bedrijfsvoering qua efficiency en procesverbeteringen, staat de intermediaire bedrijfstak er goed en solide voor..”