BHB Dullemond: Meeste fusie- en overnametransacties in Noord-Brabant en Zuid-Holland; overnamewaarde het hoogst in Overijssel, Noord-Holland en Gelderland


Over de eerste helft van 2023 hebben er relatief veel fusie- en overnametransacties plaatsgevonden in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, goed voor 20% resp 19% van het totaal aantal transacties. Gemeten naar waarde zijn ook Noord-Holland (19%), Gelderland (17%) en Overijssel (30%) zijn sterk vertegenwoordigd. De provincies met de minste overnameactiviteit zijn  Drenthe en Zeeland,  zowel in aantallen (1%) alsmede in waarde (0%).  Ook in Flevoland (4%/waarde 1%), Utrecht (3%/1%), en Groningen (3%/1%) was sprake van weinig overnameactiviteit.

Met de transacties van zowel NDB als Klap (en enkele onderdelen van de Aegondeal) was de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor een groot deel van de overnamewaarde. Door de Licent-transactie zijn ook de provincies Gelderland en Overijssel sterk vertegenwoordigd qua overnamesom. In het overzicht zijn de transacties >30 miljoen euro niet meegenomen.