BHB Dullemond: Intermediairbedrijven kijken voor fusies en overnames meer over de grenzen heen


De verzekeringsmarkt is, onder invloed van nationale regelgeving, echter lange tijd een hoofdzakelijk nationale markt geweest met slechts een beperkte wisselwerking met het buitenland. Sinds een aantal jaar neemt deze wisselwerking toe en kijken diverse intermediairbedrijven over grenzen heen”, zo blijkt uit de Overnamemonitor van BHB Dullemond  over de eerste helft van 2023, waarin nader wordt ingegaan op de Belgische en Duitse markt.

België

  Voor veel Nederlandse partijen is het Belgische intermediair een logische eerste stap wanneer zij uitbreiding naar het buitenland overwegen, schrijft BHB Dullemond. “Alhoewel er een aantal overeenkomsten zijn (met als meest sprekende voorbeeld de taal) verschilt de Belgische markt toch sterk van de Nederlandse. Zowel qua partijen die in de markt actief zijn, alsook de wijze waarop het distributiekanaal is georganiseerd. Zo is in de Belgische distributieketen het bankkanaal en dat van gebonden agenten groter dan in Nederland.”

Het Belgische verzekeringsintermediair betreft een zeer gefragmenteerde markt met een aantal spelers dat vergelijkbaar is met de Nederlandse markt. De top 10 spelers (zie overzicht) zijn op basis van omzet kleiner dan de top 10 spelers in Nederland. Het gemiddelde intermediairbedrijf in België is daarmee ook een stuk kleiner dan in Nederland. Het intermediaire landschap lijkt daarmee op het Nederlandse landschap van ongeveer vijftien jaar geleden.  Hieronder de Top 10 (tussen haakjes omzet):

1 Aon Belgium ( € 249.561.534)

2 Willis Tower Watson (€ 143.547.058)

 3 Marsh ( € 135.860.351)

 4 Vanbreda Risk & Benefits (€ 91.309.823)

 5 Cigna International Health Services (€ 82.225.429)

6 Allia Insurance Brokers (€ 39.858.175)

 7 Willink Insurance (€ 36.460.733)

 8 MS Amlin Marine (€ 29.091.356)

 9 Miller Europe (€ 23.066.659)

 10 Verzekeringskantoor Van Dessel (€ 22.078.154)

De geografische nadruk van de distributieketen in België ligt op Vlaanderen, waarin ruim 70% van het Belgische intermediair gevestigd is. De sterkst bediende regio is Antwerpen met een totaal van 16,5% terwijl in de regio Luxemburg slechts 2,2% van het totaal aantal intermediairbedrijven is gevestigd.

  1. Antwerpen 16,5%
  2. Oost-Vlaanderen 14,3%
  3. West-Vlaanderen 13,3%
  4. Henegouwen 10,3%
  5. Vlaams-Brabant 10,0%
  6. Limburg 8,5%
  7. Luik 8,0%
  8.  Waals-Brabant 4,7%
  9. Namen 4,0%
  10. Luxemburg 2,2%

Wisselwerking met Nederland

“Zoals in de vorige Overnamemonitor (H2-2022) te lezen was, richten een aantal Nederlandse partijen zich op de Belgische markt voor wat betreft groeiambities. Over de eerste helft van 2023 is het aantal transacties in België door Nederlandse consolidators echter beperkt. Opgemerkt dient te worden dat Nederlandse partijen die actief zijn op de Belgische markt hier veelal een apart platform voor inrichten dat ze (nog) niet hebben geïntegreerd met hun Nederlandse platform. Tegelijkertijd zien wij geen beweging vanuit het Belgische intermediair naar de Nederlandse markt, waarbij Vanbreda één van de weinige Belgische spelers is op de Nederlandse markt.”

Duitsland en de DACH-regio

Naast de Belgische is volgens BHB Dullemond ook de Duitse markt een logische markt om te verkennen voor het Nederlandse intermediair. “Alhoewel (regionaal) anders vormgegeven, zijn er sterke culturele overeenkomsten met de oosterburen. Bovendien is de Duitse markt een grote versnipperde markt met veel spelers en daarmee nog veel ruimte voor consolidatie. Met een totaal van ruim 46.000 brokers en 28.000 tied agents (gebonden agenten, agenten die slechts voor één verzekeraar werken) is de Duitse markt nog grotendeels onontgonnen gebied.”

BHB Dullemond vervolgt: “ De afgelopen tijd is er wel veel interesse ontstaan in de Duitse markt en is het aantal door PE gefinancierde partijen toegenomen. Dit heeft als resultaat dat ook de prijzen in de Duitse markt in rap tempo zijn toegenomen. De afgelopen jaren hebben een aantal Duitse partijen hun intrede gedaan op de Nederlandse markt. Alhoewel de groeimogelijkheden er in de eigen markt zeker nog zijn is (bewust) de keuze gemaakt om over de landsgrenzen heen te kijken en de stap naar Nederland te zetten (e.g. Ecclesia met Sibbing, GGW met NDB en Froonacker Van de Witte). In tegenstelling tot de Duitse partijen die stappen op de Nederlandse markt zetten is de activiteit van Nederlandse platformen richting de oosterburen nog zeer beperkt, of eigenlijk afwezig. Behoudens enkele productgroepen / niche verzekeringen die ook op de Duitse markt worden aangeboden zijn er nauwelijks Nederlandse activiteiten op deze markt. Het is onze verwachting dat één of meerdere van de grote Nederlandse platformen in 2024 stappen op de Duitse markt gaan zetten.”