Belgische verzekeraars innen in 2022 recordbedrag aan premies: € 30.5 miljard

De Belgische verzekeraars hebben in  2022 een recordbedrag van € 30,5 miljard euro aan verzekeringspremies gerealiseerd, waarmee voor het eerste in de historie de omzetgrens van € 30 miljard werd gepasseerd, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Belgische Verbond van Verzekeraars Assuralia. Bijna de helft van deze premies (€ 14,6 miljard euro) had betrekking op schadeverzekeringen, 5,5% meer dan de € 13,7 miljard een jaar eerder. verzekeringen, die financiële verliezen als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis dekken. De verzekeraarsorganisatie schrijft de omzettoename vooral toe aan de behoefte aan verzekeringsdekking tegen mogelijke natuurrampen zoals de overstromingen van 2021 en de stormen Eunice en Franklin dit jaar.  

Net als in 2021 was de ‘tak’ Auto de grootste schadebranche met een omzet van € 4,0 6 miljard, 1,3% meer dan de € 4.0 miljard een jaar eerder. ‘Brand’ komt dichterbij met € 3,66 miljard (€ 3,339 miljard, + 8%). Op ruime afstand volgen de ‘takken’ Ziekte (€ 2,03 miljard/€ 1,95 miljard. + 4,9%), algemene aansprakelijkheid (€ 1,28 miljard/€1,21 miljard, + 5,4%), arbeidsongevallen/AO (€ 1,21 miljard/ € 1,20 miljard) en ongevallen zonder AO € 421 miljoen/€ 419 miljoen. + 0,3%). De premieinkomsten uit overige schadeverzekeringen bedroegen € 1,71 miljard/€ 1,52, + 12,4%).

Door de overstromingen in de zomer van 2021 noteerde de tak brand dat jaar een combined ratio van 125%. De eerste trends van 2022 wijzen op een combined ratio van 102%. De stormen Eunice en Franklin, die lelijk huishielden in februari 2022, hebben voor 573 miljoen euro aan verzekerde schade veroorzaakt en wegen op het resultaat van de brandverzekering.  Assuralia geeft aan  dat er € 2 miljard aan schade is uitgekeerd aan slachtoffers van de overstromingen in de zomer van 2021.

 Tegenover een omzetgroei uit schadeverzekeringen staat een lichte € 16,03 miljard vs € 16.18miljard een jaar eerder. De daling deed zich voor bij individuele levensverzekeringen: met 3,8% van € 20,22 miljard naar € 9,84 miljard). Daar staat een omzetgroei tegenover bij collectieve levensverzekeringen: met 4% van € 5,95 miljard naar  € 6,19 miljard.