Belgische en Nederlandse verzekeraars zijn bestand tegen stijgende kredietrisico’s


De beleggingsportefeuilles van Belgische en Nederlandse verzekeraars zouden bestand moeten zijn tegen stijgende kredietrisico’s te midden van verzwakkende economische omstandigheden en verkrappend monetair beleid, aldus Fitch Ratings in een nieuw rapport. Met name de sterke gemiddelde kredietkwaliteit van de obligatieportefeuilles en de conservatieve benadering van beleggingen in leningen beperken het risico op kredietverliezen aanzienlijk en blijven de ratings van de verzekeraars ondersteunen.

Ongeveer 80% van de beleggingen van de verzekeraars zijn ‘vastrentend’. De gemiddelde kredietkwaliteit van de obligatieportefeuilles ligt doorgaans in de categorie laag ‘AA’ of hoog ‘A’. De kredietkwaliteit is de afgelopen jaren iets verslechterd doordat verzekeraars meer risico namen op zoek naar hogere rendementen, maar Fitch verwacht niet dat dit zal aanhouden nu de rendementen in het algemeen zijn gestegen.

Nederlandse verzekeraars hebben, in tegenstelling tot Belgische verzekeraars, de afgelopen jaren een aanzienlijke exposure  aan woninghypotheken opgebouwd, in lijn met een groeiende hypotheekmarkt. Eind 2021 maakten hypotheekleningen ongeveer een kwart uit van de beleggingen van de Nederlandse verzekeringssector. De hoge inflatie en de stijgende rente zullen de kredietnemers in 2023 onder druk zetten, maar door de strenge acceptatie van hypotheken in de afgelopen jaren, in combinatie met sterke spaartegoeden van huishoudens en een krappe arbeidsmarkt, verkeren de meeste hypotheeknemers in een goede positie om hun schuld af te lossen.

Stijgende rentevoeten zijn over het algemeen positief voor verzekeraars, en de daarmee gepaard gaande waardedalingen van obligaties vormen geen groot economisch risico voor Belgische of Nederlandse verzekeraars, omdat zij obligaties doorgaans tot de vervaldag kunnen aanhouden. De verzekeraars zijn ook geneigd de looptijd van hun activa af te stemmen op hun verplichtingen of gebruik te maken van hedging om hun kapitaalgevoeligheid voor renteschommelingen te beperken. Bovendien beperken de gevarieerde activiteitenmix en sterke kapitaalposities van de verzekeraars het risico van druk op het kapitaal als gevolg van de toegenomen aannames voor massale verliezen in het kader van Solvency II.