Bedrijven vinden aansprakelijkheidspolis de belangrijkst verzekering

Bedrijven vinden de  algemene aansprakelijkheidspolis de belangrijkste verzekering. Uit de deze week verschenen Nationale Benchmark Schadeverzekering 2020/2021 blijkt dat driekwart van de bedrijven een AVB heeft afgesloten en dat 42% deze polis als de belangrijkste verzekering voor hun bedrijf bestempelt. Op ruime afstand volgt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering op de tweede plaats met 21% en de Brandverzekering /bedrijfsschadeverzekering op plek 3 met 17%.

Verder wordt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering door 8% van de respondenten als meest belangrijke polis genoemd, de kredietverzekering door 6% en de transportverzekering door 5%. Eveneens 5% van de ondervraagden noemt een andere polis. De onderzoekers noemen de uitkomst ‘opvallend’. “Want in het bedrijfsleven wordt veruit de meeste premie betaald voor  brand- en bedrijfsschadeverzekeringen. Anderzijds is de wet- en regelgeving op het gebied van aansprakelijkheid steeds strenger en kunnen claims een bedrijf veel geld kosten.”

Penetratiegraad

  Uit Marsh’s benchmarkt blijkt verder dat onder bedrijven de penetratiegraad van de algemenene aansprakelijkheidsverzekering het hoogst is: 75%, gevolgd door de brand- /bedrijfsschadeverzekering met 62% en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering met 53%. Iets minder dan de helft van alle deelnemende bedrijven heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (46%), 38% een transportverzekering en 31% een kredietverzekering.

Gemiddeld hebben bedrijven 3,1 verzekeringen gesloten. De verzekeringsdichtheid is het hoogst bij de industrie/productiebedrijven met gemiddeld vier polissen. “Bedrijven on deze sectoren zijn sterk gebonden aan de locatie waar ze gevestigd zijn en lopen de grootste risico’s wat betreft aansprakelijkheid en brand- c.q bedrijfsschade. Ook bedrijven die actief zijn in transport en logistiek hebben relatief veel bedrijfsmatige verzekeringen (gem 3,9) , waarschijnlijk vanwege het hoge risico rondom vervoer en goederenbedrijven. Verder zitten ook bedrijven uit de ICT/Telecom & Media (3,3) en bouw- en vastgoedbedrijven  (3,2) zitten boven het landelijk gemiddelde. Bedrijven  in de handel en retail scoren gemiddeld: 3,1.

Lager dan gemiddeld scoren bedrijven in de gezondheids- en welzijnszorg (3,0), financiële dienstverleners (eveneens 3,0), bedrijven in de zakelijke dinstverlening (2,8) en ondernemingen in de food & beverage (2,6).”