Bank of England gaat verder onderzoek doen naar kapitaalbuffers banken en verzekeraars met oog op klimaatverandering


De Bank of England heeft aangegeven dat het verder onderzoek zal doen naar de vraag of het nodig is om banken en verzekeraars te verplichten om kapitaalbuffers voor de langere termijn opzij te zetten om te voorzien in de gevolgen van klimaatverandering

De Bank of England heeft aangegeven dat het verder onderzoek zal doen naar de vraag of het nodig is om banken en verzekeraars te verplichten om kapitaalbuffers voor de langere termijn opzij te zetten om te voorzien in de gevolgen van klimaatverandering.

De Bank zette haar laatste gedachten uiteen over hoe klimaatverandering de financiële bedrijven die zij reguleert zal beïnvloeden.Klimaatverandering kan bijvoorbeeld leiden tot meer overstromingen die eigendommen vernietigen die door banken worden gefinancierd en door verzekeraars worden verzekerd.

De bestaande kapitaalregels vangen een deel van de gevolgen op langere termijn op, maar kunnen onvolledig zijn omdat het moeilijk is de risico’s van klimaatverandering in te schatten, aldus de BoE. “Bestaande capaciteits- en regelgevingslacunes leiden tot onzekerheid over de vraag of banken en verzekeraars voldoende gekapitaliseerd zijn voor toekomstige klimaatgerelateerde schades.”

De prioriteit op korte termijn is dat bedrijven beter worden in het dichten van de hiaten in de gegevens die betrouwbare schattingen verhinderen van hoeveel kapitaal nodig is om schokken op te vangen. “Deze kwesties zouden baat hebben bij verder onderzoek ter ondersteuning van de lopende beleidswerkzaamheden. Ook mondiale banktoezichthouders onderzoeken of er voor klimaatrisico’s aangepaste kapitaalbuffers nodig zijn.

De Bank zegt dat de bestaande tijdshorizonten waarover risico’s worden gekapitaliseerd, die doorgaans enkele jaren in de toekomst liggen, vooralsnog adequaat zijn, aangezien er nog niet voldoende rechtvaardiging is voor beleidswijzigingen. “De Bank zal blijven onderzoeken hoe klimaatrisico’s kunnen worden gekalibreerd binnen de tijdschema’s die in de bestaande kapitaalkaders zijn ingebed.”

De BoE geeft ook aan dt zij ook zou nagaan of ‘macroprudentiële’ of sectorbrede buffers nodig zouden kunnen zijn, hoewel dit een uitdaging zou zijn. “Een macroprudentiële reactie kan gerechtvaardigd zijn door het feit dat klimaatverandering voorspelbare risico’s op systeemniveau creëert, maar deze risico’s zijn grotendeels niet kwantificeerbaar en de Bank is niet in staat om vast te stellen op welke bedrijven zij van invloed zullen zijn”, aldus de  BoE