AXA XL onderzocht in rapport met Cambridge Center for Risk Studies over de impact van (her) verzekeringen op de snelheid en kwaliteit van het (economisch) herstel na natuurrampen

AXA XL heeft, in samenwerking met het Center for Risk Studies (CCRS) van Cambridge Judge BusinessSchool, een uitgebreid rapport uitgebracht over de impact van (her) verzekeringen op de snelheid en kwaliteit van het (economisch) herstel na natuurrampen. Het rapport, getiteld Optimizing Disaster Recovery: The Role of Insurance Capital in Improving Economic Resilience’, schetst ook de groeiende economische impact van natuurrampen in de afgelopen drie tot vier decennia.

Daaruit blijkt onder meer dat de jaarlijkse gemiddelde schadelast als gevolg van dergelijke rampen is gestegen ten opzichte van het gemiddelde van 27 miljard dollar in de periode 1970-1980 tot bijna 200 miljard dollar in de periode 2010-2019. Deze toename is het gevolg van de  mondiale economische ontwikkeling en de toenemende gezamenlijke waarde van activa in gevaarlijke gebieden, vooral in snelgroeiende regio’s zoals Zuidoost-Azië.

De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn:

• Elke procentpuntstijging van de penetratiegraad van verzekeringen (premies schade gedeeld door het BBP van het land) verkort de (economische) hersteltijd met bijna 12 maanden;

• Gebeurtenissen in landen met een hoge  verzekeringsgraad (3% à 4% inclusief in West-Europa, Japan, Australië, Zuid-Korea) hebben een gemiddeld herstelpercentage van minder dan 12 maanden en evenementen in landen met een zeer lage verzekeringspenetratie (Bangladesh, Haïti, Nepal, Filippijnen) hebben een herstelpercentage van meer dan vier jaar;

• De situatie in de VS is afwijkend aan de normale gang van zaken. De VS heeft een zeer hoge verzekeringspenetratie (> 4%) maar de gefragmenteerde aard van de dekking, met name overstromingen, respons bij rampen en schadeomvang resulteerde in een gemiddeld herstelpercentage van iets meer dan drie jaar (bijv. orkanen Andrew (1992), Katrina (2005) en Sandy (2012), en de Great Mississippi en Missouri River Floods (1993);

• De kwaliteit van het herstel voor landen met zeer hoge en hoge penetratiegraad van verzekeringen  is beter dan het niveau vóór de calamiteit  en het omgekeerde geldt voor landen met een lagere verzekeringspenetratie, hoewel de verschillen vrij klein zijn. Er is potentieel voor productontwikkeling in termen van ‘beter terug bouwen’;  

• Het economisch herstel gaat in bijna 60% van de gevallen sneller dan het maatschappelijk herstel,  vooral in de eerste zes maanden. Een voorbeeld is de Duitse overstroming in 2013, met meer dan 600.000 getroffen en 80.000 personen die uit hun woning moesten, waarbij het economische en maatschappelijke herstel binnen 12 maanden plaatsvind. Het andere uiterste is Haïti, dat in  2010 werd getroffen door een aardbeving waarvan het nog steeds niet volledig is hersteld.

.

In een reactie op het rapport zei Jonathan Gale, Chief Underwriting Officer van AXA XLReinsurance: “Het snel weer in een betere staat op de been brengen van gemeenschappen die getroffen zijn door een ramp, is slechts een voorbeeld van hoe

we als AXA ons doel ‘ actfor Human Progress by protecting what matters’ in de praktijk brengen.   De meerwaarde van (her) verzekeringen is duidelijk maar wordt zelden voldoende uitgelegd. We willen meer vergelijkende informatie naar buiten brengen  met betrekking tot de snelheid van het herstel:  hoe snel werkgelegenheid en productiviteit terugkeert terug naar normaal (economisch) en hoe snel mensen weer in hun huizen zijn en de stroomvoorzening  wordt hersteld. We willen ons ook richten op de kwaliteit van herstel of de situatie na de ramp beter is dan die ervoor. Dit rapport toont de financiering vóór rampen (voornamelijk (her) verzekeringen) met de mogelijkheid om aanzienlijke geld bedragen onmiddellijk beschikbaar te stellen; dit als    grootste oplossing voor catastrofale gebeurtenissen. “

Daniel Ralph, Professor of Operations Research aan Cambridge JudgeBusiness School en academisch directeur van CCRS zegt: “Dit project biedt de zeer benodigde kwantificering van de veerkracht en het herstel na natuurrampen, aangezien veel van het ‘bewijs’ tot nu toe slechts anekdotisch was. Omdat  klimaatgebeurtenissen, waaronder overstromingen en stormen, veranderen qua frequentie, is het belangrijker dan ooit voor gemeenschappen en bedrijven om de ‘hefbomen’ voor het herstel te kunnen begrijpen.”

“Het rapport kijkt vooral naar kwetsbare gemeenschappen, maar er zijn ook duidelijke lessen voor corporates in termen van voorbereiding op een catastrofe, investeren in manieren om sneller en effectiever te herstellen en in besluitvorming en uitvoering als zich een ramp voordoet. Het inschatten van de impact van verrassingen vereist inspanning om deze af te kunnen bakenen en deze vervolgens via stresstesten te toetsen.”


De volgende fase in de samenwerking tussen  AXA XL Reinsurance en CCRS omvat is de ontwikkeling van een online database dat wereldwijd toegankelijk zal zijn en onderzoeksdata bevat die  in de loop van de tijd wordt uitgebreid met aanvullende casestudy’s en gerelateerde informatie.