Atradius op zoek naar economische lichtpuntjes: Groeisectoren 2023 – Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika

Aan het begin van 2023, tegen de achtergrond van nogal sombere economische prognoses, zocht Atradius  naar ‘lichtpuntjes’ in de wereldeconomie. Ze analyseerde de belangrijkste sectoren in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika om te zien waar de kansen voor het lopende jaar liggen. 

Europa 

In Europa dringt de realiteit van een langdurige Russische invasie in Oekraïne door en de vooruitzichten voor de eurozone zien er somber uit. De eurozone is relatief kwetsbaar door de nabijheid van de oorlog en de grote afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen. Toch zijn er nog enkele lichtpuntjes in de auto-, ICT- en farmaceutische sector. 

Autosector – Europa 

– De autoproductie in Europa zal in 2023 met 7% groeien, tegenover 3,2% wereldwijd. 

– Frankrijk loopt met 13% voorop, terwijl Duitsland en het VK naar verwachting met meer dan 9% zullen groeien. 

– Naarmate de voorraden herstellen, verstoringen van de bevoorrading afnemen en de dreiging van energierantsoenering afneemt, zal de sector een impuls krijgen. 

– Maar de bezorgdheid over de zwakkere vraag blijft bestaan, nu huishoudens te maken krijgen met lagere besteedbare inkomens. 

ICT-sector – Europa 

– ICT blijft groeien in Europa in 2023. 

– Hoewel de productiegroei op jaarbasis slechts 1,5% bedraagt, is dit tegen de achtergrond van twee jaar van sterke groei. 

– Op alle Europese markten wordt groei verwacht, ondanks de hoge inflatie en de economische onzekerheid. 

– Wij voorspellen dat de ICT-groei in 2024 opnieuw zal versnellen, met meer dan 3%. 

Farmaceutische sector – Europa 

– Sterke groei van de farmaceutische sector in bepaalde Europese markten – Italië, Nederland, Zweden en Zwitserland. 

– Dit komt bovenop de sterke jaarlijkse groei in 2021 en 2022. 

– Als essentiële goederen worden farmaceutische producten minder getroffen door de huidige economische neergang dan andere meer cyclische sectoren. 

– Europa ́s gevestigde productiefaciliteiten, toeleveringsketens en productienormen beloven een solide groei op middellange termijn. 

Amerika 

Ook in Amerika is het algemene beeld somber: voor de VS wordt begin 2023 een milde recessie voorspeld omdat de stijgende prijzen en de rente de binnenlandse vraag verstikken. Dit zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor hun naaste buren in de regio. Er zijn minder lichtpuntjes, maar toch zijn de vooruitzichten voor de automobiel- en transportsector niet helemaal slecht. 

Autosector – Noord- en Zuid-Amerika 

– De autoproductie in Noord- en Zuid-Amerika zal in 2023 met 2,9% groeien, wat overeenkomt met de wereldwijde groei van de sector. 

– Een hoog orderboek en lage voorraden stimuleren de groei. 

– Maar het lage consumentenvertrouwen en de hoge inflatie zorgen voor voorzichtigheid. 

– Canada en Mexico verwachten een productiegroei van ongeveer 4,5%, en Brazilië zal versnellen tot 4,9% in 2023. 

Transportsector – Noord- en Zuid-Amerika 

– De transportproductie in de VS en Mexico steeg in 2022 met dubbele cijfers en wij verwachten dat deze in 2023 zal blijven groeien, zij het in een lager tempo. 

– De Amerikaanse transportsector wordt geconfronteerd met een lichte recessie in de eerste helft van 2022, gevolgd door een sterke opleving in de tweede helft van het jaar. 

– De nieuwe infrastructuurwet zal de sector ondersteunen en de vraag naar transport- en logistieke diensten in 2023 en daarna stimuleren. 

Azië 

In Azië is het beeld rooskleuriger. Wij verwachten dat de groei zal blijven vertragen naarmate de wereldwijde vraag verzwakt, maar de vooruitzichten zijn nog steeds positief. Wat de groeisectoren betreft, wordt voor de sectoren bouw, ICT, levensmiddelen en vervoer een sterke groei verwacht. 

Bouwsector – Azië 

– De bouwproductie in de regio Azië-Stille Oceaan zal in 2023 met 6,4% groeien, tegen 1,9% wereldwijd, omdat de opkomende economieën de groei aanjagen. 

– De belangrijkste motor in de regio is de subsector civiele techniek, aangezien overheden investeren in projecten om de infrastructuur te verbeteren. 

– De bouwproductie in Indonesië en Vietnam zal naar verwachting met respectievelijk 11% en 7,5% toenemen. 

– De Chinese autoriteiten zullen blijven investeren in infrastructuur om de worstelende vastgoedsector te compenseren, waardoor de bouwproductie dit jaar met 7% zal toenemen. 

ICT-sector – Azië 

– De ICT-productie in de regio Azië-Stille Oceaan zal in 2023 met 6,5% groeien, tegenover 3,3% wereldwijd. 

– India overtrof het afgelopen decennium alle grote economieën en zal in 2023 met 19% groeien dankzij een grote, jonge, technisch onderlegde en relatief goedkope beroepsbevolking. 

– China zal met 7,4% groeien, dankzij grote overheidssteun voor innovatie en bedrijven in deze sector. 

– Opkomende economieën zoals Vietnam, Thailand en Indonesië worden gestimuleerd door ondersteunend overheidsbeleid en particuliere investeringen. 

Voedingssector – Azië 

– De voedselproductie in de regio Azië-Stille Oceaan zal in 2023 met 4,0% groeien, tegenover 1,2% wereldwijd. 

– China zal met 6,5% het hoogste groeipercentage in de regio noteren. De recente versoepeling van de COVID-gerelateerde beperkingen zal de consumptie stimuleren. 

– In de opkomende markten in de regio vervangt een opkomende middenklasse basisvoedingsmiddelen met een lage toegevoegde waarde door voedingsmiddelen met een hogere toegevoegde waarde. 

Transportsector – Azië 

– De productie van vervoer en logistiek in de regio Azië-Stille Oceaan zal in 2023 met 7,0% groeien, tegenover 3,8% wereldwijd. 

– De groei wordt aangedreven door het toegenomen passagiersvervoer en de aanhoudende toename van e-commerce.  

– Wij verwachten dat India zijn transportsector aanzienlijk zal herstellen (+26,5%), na een grote en onverwachte krimp in de eerste helft van 2022. 

– De Japanse transportsector zal dit jaar naar verwachting met 15% groeien omdat de opheffing van de grensbeperkingen voor buitenlandse reizigers en de herinvoering van visumvrije toegang de activiteit zullen stimuleren.