Armand Hoftijzer en Michel Schaft (MarshBerry) zien de markt voor fusies en overnames internationaler worden


De wereldwijd al langer gaande consolidatietendens in de verzekeraars- en intermediaire distributiemarkt zal zich de komende jaren verder voortzetten, ook in ons land. Nadat partijen met een schaalvergrotingswens aanvankelijk primair keken naar overnamekandidaten in eigen land, wordt het vizier nu meer een meer op  acquisities in het buitenland gericht. Daarnaast neemt de behoefte bij intermediairbedrijven aan advies en begeleiding toe; niet alleen bij fusies en overnames maar ook met betrekking tot andere aspecten van de bedrijfsvoering zoals  strategie, groei, bedrijfsopvolging en benchmarking. Dat zijn de voornaamste trends die Michel Schaft en Armand Hoftijzer, resp. Managing Director en Director bij MarshBerry International, waarnemen in hun dagelijkse adviespraktijk op bovengenoemde werkterreinen, zo komt naar voren in een interview in het vorige week verschenen Risk & Business Magazine.  

Gevraagd naar de voornaamste trends op de terreinen waarop MarshBerry actief is, wijst Schaft er als eerste op dat de komende jaren zowel  in ons land als in andere landen binnen Europa de consolidatiegolf verder zal toenemen, mede door de toename van kapitaalkrachtige marktpartijen en de groeiende interesse van private equity-partijen in overnames en participaties  van intermediairbedrijven. “Daarmee neemt ook de behoefte toe bij makelaars en assurantiekantoren aan advies en begeleiding bij de aan- of verkoop van portefeuilles.” 

Als tweede trend noemt Hoftijzer dat de markt steeds internationaler wordt. “ Je ziet meer en meer buitenlandse marktpartijen interesse tonen in acquisities van Nederlandse makelaars en assurantiekantoren. Maar aan de andere kant breiden Nederlandse intermediairbedrijven hun aandachtsgebied uit naar overnamepartners in het buitenland, zoals bijvoorbeeld Alpina en CLC en Partners. En ten derde zie je dat door de vele marktontwikkelingen de behoefte bij het intermediair aan strategisch advies en begeleiding bij hun bedrijfsvoering meer en meer toeneemt. Elk bedrijf beraadt zich vandaag de dag over zijn toekomst. Wat moet ik doen om in de huidige concurrerende markt relevant te blijven. Zijn acquisities nodig? Moet ik me aansluiten bij een andere partij of zijn er andere opties?. Daarom gaan wij in navolging van de VS ook in Europa middelgrote intermediairbedrijven daarbij adviseren en begeleiden.”

Volop groeimogelijkheden

Mede door de eerder geschetste ontwikkelingen zijn Schaft en Hoftijzer positief gestemd over de groeimogelijkheden van hun bedrijf op de Europese verzekeringsmarkten in de komende jaren. Zowel op het nieuwe terrein van consultancy als op het gebied van fusies en overnames.  “We streven een gecontroleerde groei na. Daarbij vormen de marktontwikkelingen op fusie- en overnamegebied op zich niet zozeer de bottleneck, want die zijn er volop. “ Het vinden van de juiste medewerkers is vormt wel een belemmering en is daarmee bepalend voor de mate waarop wij de komende jaren verder zullen groeien. Maar dat wij over drie tot vijf jaar  beduidend meer medewerkers zullen hebben dan op dit moment en in meerdere Europese landen een vestiging zullen hebben, daarvan zijn wij zeer zeker overtuigd.” 

Lees hier het volledige interview:  https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2023/10/RB-3_23.pdf