apc holland versnelt zowel aanvraag- en offerteproces van haar Verzuim Totaal Op Maat Pakket


apc holland heeft een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot haar Verzuim Totaal Op Maat pakket. Het op Scheveningen gevestigde volmachtbedrijf heeft zowel het aanvraag- en offerteproces versneld.Door wijzigingen in de aanvraagprocedure kunnen adviseurs online, met een paar vragen, binnen vijf minuten een premie indicatie ontvangen en vervolgens direct een offerte aanvragen.
De nieuwe tool kan hier worden getest: https://lnkd.in/evvDmE7M


De unieke eigenschappen uit het Verzuim Totaal Op Maat pakket blijven behouden maar met de lancering van de nieuwe offertetool worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld de module ondernemer op verzuim waarin de ondernemer/DGA kan worden meeverzekerd. Deze module was altijd al onderdeel van het pakket maar vanaf nu kan de ondernemer al met € 100.000 totale loonsom mee verzekerd worden, voor vaste bedragen van € 30.000 of € 45.000 per jaar. Ook kunnen bedrijven ervoor kiezen medewerkers met een jaarloon onder de € 7500 van dekking uit te sluiten, wat uiteraard tot een lagere premie leidt. Wordt er wel voor gekozen om deze groep mee te verzekeren, dan biedt apc holland een aantrekkelijke premiekorting aan.


Bij ziekte van een medewerker van de verzekerde onderneming wordt nauw samengewerkt met re-integratiebureau PersonPlus, die medewerkers begeleid bij de re-integratie. De dienstverlening van PersonPlus is bij de ondernemer op verzuim niet verplicht maar je kunt wel gebruik maken van alle voordelen. Wel voert PersonPlus ten behoeve van de uitkering een controle uit maar het is geen verplicht onderdeel om de gehele dienstverlening af te nemen bij de ondernemer op verzuim module. De overige medewerkers vallen wel verplicht onder deze dienstverlening.