Aon’s Global Market Insights over marktdynamiek: Verbeterde prestaties verzekeraars, toegenomen capaciteit en focus op retentie en groei hebben temperend effect op prijsontwikkeling


“Het prijsklimaat was concurrerend en gezond. De prijzen bleven licht stijgen onder invloed van inflatie, uitdagingen in de toeleveringsketen en personeelstekorten, terwijl de verbeterde prestaties van de verzekeraars, de toegenomen capaciteit en de focus op retentie en groei een temperend effect hadden. In hogere risicosectoren, slecht presterende risico’s en aan natuurrampen blootgestelde risico’s waren de prijsstijgingen groter.” Dat schrijft Aon in haar recent verschenen Global Market Insights over de marktdynamiek in het derde kwartaal van 2022. 

Over het acceptatiebeleid van verzekeraars meldt het rapport: “Verzekeraars streefden naar groei en breidden hun bereidheid op bepaalde gebieden uit. De acceptatiediscipline bleef sterk – met name wat risk controls & valuations  betreft – en solide, kwalitatief hoogstaande acceptatie-informatie was een belangrijke factor voor superieure resultaten bij de renewals.”

Meer capaciteit

Er kwam in het derde kwartaal van dit jaar extra capaciteit op de markt in een aantal gebieden waar de verzekeraars willen groeien en deze capaciteit was over het algemeen voldoende voor de meeste risico’s. Met als opmerkelijke uitzonderingen de Latijns-Amerikaanse markt en risico’s als gevolg van cyber- en natuurrampen, die onder druk stonden van de herverzekeringsmarkt. Alternatieve oplossingen zoals captives, herverzekering en alternatieve programmastructuren fungeerden waar nodig als nuttige hefbomen.

De limieten stegen in lijn met de inflatiegedreven toename van de riskexposure en de schadebedragen. Portefeuilleaanpassingen waren niet gebruikelijk; neerwaartse aanpassingen werden in  het algemeen per geval gedaan. De eigen risico’s waren in het algemeen stabiel, maar er werden verhogingen en in sommige gevallen minimum eigen risico’s toegepast op verlieslatende risico’s en slecht presterende sectoren.

De dekkingsvoorwaarden waren over het algemeen stabiel, maar er bleven uitsluitingen bestaan voor terrorisme, cyber, oorlog en sancties, politiek geweld en besmettelijke ziekten. De territoriale beperkingen met betrekking tot Oekraïne, Wit-Rusland, Rusland en Myanmar bleven van kracht