Aon’s Global Market Insights: Huidige marktomstandigheden zullen in ons land aanhouden in alle branches; cybermarkt blijft zeker tot eind dit jaar moeilijk


De huidige marktomstandigheden op de Nederlandse verzekeringsmarkt zullen dit jaar in vrijwel  alle branches aanhouden en de cyberverzekeringsmarkt zal zeker tot het einde van dit jaar moeilijk blijven. Dat komt naar voren uit de meest recente editie – derde kwartaal 2022 – van de Global Market Insights van Aon, toegespitst op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Hierin worden de ontwikkelingen en toekomstverwachtingen belicht in een zestal branches: auto, casualty/liability, cyber, D&O, property en kredietverzekeringen

Property: De marktomstandigheden bleven stabiel doordat verzekeraars zich bleven concentreren op de juiste verzekerde waarden.  De markt versmalde omdat de consolidatie van verzekeraars werd voortgezet. De premies bleven over het algemeen gelijk, hoewel de verzekering van food- & feed-risks  het moeilijker bleven krijgen. De capaciteit bleef over het algemeen voldoende. Hoogwaardige, gedetailleerde risico-informatie bleef de sleutel tot superieure resultaten. Naar verwachting zullen de marktomstandigheden stabiel blijven. Aandachtspunten voor verzekeraars blijven: de geopolitieke gebeurtenissen in Oost-Europa, het ESG-landschap, inflatiedruk en aangegeven waarden.

Casualty/Liability: De marktomstandigheden bleven gematigd, hoewel de slecht presterende sectoren, zoals gezondheidszorg, energie, chemicaliën en levensmiddelen/diervoeders, het moeilijk bleven hebben. Maar de premies bleven over het algemeen slechts licht stijgen. Er was voldoende capaciteit, hoewel de bereidheid van verzekeraars beperkt was. Voor de toekomst wordt verwacht dat de huidige marktomstandigheden zullen aanhouden.

Cyber: Hoewel de marktomstandigheden uitdagend bleven, toonden verzekeraars meer riskappetite, waardoor de concurrentie toenam, hoewel het enige tijd zal duren om nieuwe capaciteit te mobiliseren. De premies bleven stijgen, maar minder sterk dan voorheen. De acceptatie bleef streng; er werden geen offertes verstrekt wanneer de risicopositie onvoldoende werd geacht. De eigen risico’s bleven onder druk staan omdat veel verzekeraars de dekking alleen toepasten op grote schades. Ransomware-dekking bleef beschikbaar, maar er bleven beperkingen gelden voor ransomware, bekende kwetsbaarheden en producten aan het einde van hun levensduur. Naar verwachting zal de markt ten minste tot eind 2022 moeilijk blijven

D&O: In het derde kwartaal bleven de marktomstandigheden gematigd. De premies bleven licht stijgen, maar de resultaten verschilden per segment en sector. Het acceptatiebeleid bleef voorzichtig en de bezorgdheid over de geopolitieke gebeurtenissen in Oost-Europa en de inflatie bleef groot. Verwacht wordt dat de huidige marktomstandigheden zullen aanhouden, maar dat de inflatie een steeds grotere impact zal hebben.

Auto: Door de hoge inflatie en de aanhoudende onzekerheid werden de marktomstandigheden in het derde kwartaal moeilijker. Premiestijgingen waren gebruikelijk en de capaciteit was beperkt, vooral voor grote wagenparken en risico’s die niet in trek zijn. Het acceptatiebeleid bleef voorzichtig en conservatief. Naar verwachting zullen de huidige marktomstandigheden aanhouden.

Krediet: De marktomstandigheden bleven gematigd na historisch gunstige schadequotes in 2021; verzekeraars houden de geopolitieke gebeurtenissen in Oost-Europa en hun mogelijke impact op het risico echter nauwlettend in de gaten. Voor veel risico’s – vooral die met een grotere omzet – werden vlakke premies bereikt, terwijl over het algemeen bescheiden prijsstijgingen de norm waren. De acceptatie was flexibel en limietverhogingen – voornamelijk als gevolg van de inflatie – waren over het algemeen beschikbaar. In de toekomst zullen de verzekeraars naar verwachting de economische trends blijven volgen en hun houding waarschijnlijk aanpassen als de insolventiecijfers beginnen te stijgen.