Aon rapporteert omzet- en winstgroei in eerste kwartaal 2022

Aon zag de totale opbrengsten in het eerste kwartaal van dit jaar stijgen met 4% tot $3,7 miljard, inclusief een autonome groei van 8%. Het nettoresultaat steeg met 12% tot $ 1.023 miljoen vergeleken met $ 913 miljoen  in de periode vorig jaar.

“In het eerste kwartaal heeft ons team sterke financiële resultaten geboekt met 8% autonome omzetgroei, een stijging van de brutowinstmarge met 60 basispunten tot 38,0% en een groei van de winst per aandeel met 13%,” aldus Greg Case, Chief Executive Officer.

De totale bedrijfskosten stegen in het eerste kwartaal met 1% tot $2,3 miljard in vergelijking met vorig jaar, vooral door een stijging van de kosten in verband met 8% autonome omzetgroei en investeringen in langetermijngroei, gedeeltelijk gecompenseerd door een gunstig effect van $43 miljoen uit wisselkoersverschillen en een daling van $35 miljoen in transactiekosten. De totale opbrengsten stegen met $ 145 miljoen, of 4%, tot $ 3.670 miljoen vergeleken met de periode van vorig jaar, inclusief een autonome opbrengstengroei van 8%, dankzij aanhoudend sterke retentie en het genereren van netto nieuwe business.

De autonome omzetgroei van Commercial Risk Solutions van 9% weerspiegelt de groei in alle belangrijke regio’s, dankzij een sterke retentie, het genereren van nieuwe business en het beheer van de portefeuille vernieuwde contracten. De kracht van de retail brokerage werd benadrukt door dubbelcijferige groei in de VS, Canada, Azië en de Pacific, dankzij aanhoudend sterke P&C-activiteiten en een sterke groei van de bouw- en projectgerelateerde activiteiten.

De resultaten weerspiegelen ook een solide groei van de affinity-activiteiten in zowel de consumenten- als de zakelijke markt, inclusief groei in de reis- en evenementenbranche. Gemiddeld waren de blootstelling en de prijsstelling wereldwijd licht positief, wat resulteerde in een bescheiden positief markteffect.

De autonome omzetgroei van 7% voor Reinsurance Solutions weerspiegelt een sterke groei van de treaty-activiteiten, dankzij een sterke retentie en aanhoudende netto nieuwe productie, alsmede een sterke groei van de facultatieve plaatsingen en een dubbelcijferige groei van de kapitaalmarkttransacties. Het markteffect was bescheiden positief op de resultaten van het kwartaal.

De bedrijfsopbrengsten stegen met 10% tot $ 1.367 miljoen en de brutowinstmarge steeg met 190 basispunten tot 37,2% vergeleken met de periode vorig jaar. De bedrijfsopbrengsten, gecorrigeerd voor bepaalde posten, stegen met $75 miljoen, of 6%, en de brutowinstmarge, gecorrigeerd voor bepaalde posten, steeg met 60 basispunten tot 38,0%, telkens in vergelijking met de periode van het voorgaande jaar. Deze cijfers weerspiegelen vooral een sterke autonome inkomstengroei, gedeeltelijk tenietgedaan door kostenstijgingen en investeringen in langetermijngroei.