Aon Global Market Insights: Verzekeringspremies Nederlandse markt omhoog in meeste branches maar stabiel in D&O en Marine

Op de Nederlandse verzekeringsmarkt worden de omstandigheden voor de autoverzekeringsbranche in het eerste kwartaal van 2023 bestempeld als ‘uitdagend’ en in alle andere segmenten als ‘gematigd’. De prijsontwikkelingen voor de branches D&O en Marine  zijn stabiel, maar in alle overige branches stegen de premies: voor de branches auto, casualty/liability, cyber & property gingen gemiddeld met 1 tot 10% omhoog en die voor beroepsaansprakelijkheid zelfs met 10 tot 30%, zo blijkt Aon’s Global Market Insights.

Daaruit komt verder naar voren dat de capaciteit voor autoverzekeringen in de eerste drie maanden van dit jaar beperkter was dan daarvoor, dat deze voor D&O-verzekering als ‘overvloedig’ betiteld kan worden en dat de capaciteit voor alle overige branches werd uitgebreid.

Branches

De ontwikkelingen per branche waren als volgt:

Auto: De marktomstandigheden waren uitdagend als gevolg van stijgende reparatiekosten (inclusief onderdelen en arbeid) onder invloed van de inflatie en de overgang naar een elektrisch wagenpark, dat duurder is om te repareren en te vervangen. Bovendien stegen de schades door wettelijke aansprakelijkheid in de hele portefeuille, wat leidde tot enkele capaciteitsbeperkingen. Het acceptatiebeleid was voorzichtig omdat verzekeraars zich bleven concentreren op risicoselectie.. Aangezien verzekeraars prioriteit blijven geven aan winstgevende prestaties, zullen acceptatie en risicoselectie behoudend zijn en zullen de marktomstandigheden uitdagend blijven.

Casualty/liability: “De marktomstandigheden bleven gematigd, hoewel de slecht presterende sectoren zoals zorg, energie, chemicaliën en levensmiddelen/diervoeders het moeilijk bleven hebben. De prijsstijgingen hielden aan als gevolg van de sociale inflatie en de stijgende omzet. Hoewel er voldoende capaciteit was, waren de verzekeraars voorzichtig met de inzet ervan en terughoudend met het aanbieden van volledige capaciteit op primaire lagen. Voor excess-dekkingen  was vaak verlichting vereist. Bij de acceptatiebesprekingen lag de nadruk op de invoering van uitsluitingen in verband met de gebeurtenissen in Oost-Europa, PFAS, klimaatverandering en blootstelling aan de VS. Andere dekkingen bleven over het algemeen stabiel; de vraag van klanten naar aanvullende dekkingen zoals PFL, manteling/ontmanteling en uitgebreide productaansprakelijkheid nam echter toe. Voor de toekomst wordt verwacht dat de huidige marktomstandigheden zullen aanhouden.

Cyber: De markt begon te veranderen, met name in excess layers en voor grotere risico’s, waar nieuwe capaciteit de markt betrad, wat voor meer concurrentie zorgde. De aanzienlijke prijsstijgingen voor primaire plaatsingen hielden aan, met enkele uitzonderingen voor goed beheerde ‘in-appetite’ risico’s.  Zowel bij primaire als bij excedentaire risico’s bleef de acceptatie streng en was uitgebreide informatie vereist. De dekkingen bleven stabiel; oorlogsclausules en systemische risico’s werden verplicht gesteld, met een toegenomen standaardisering van deze formuleringen. Dekking voor ransomware was opnieuw beschikbaar. De bij recente verlengingen opgelegde verhogingen van het eigen risico werden gehandhaafd. Naar verwachting zal de markt gunstig blijven reageren op de toenemende cyberweerbaarheid en zullen de marktomstandigheden gematigd blijven.

D&O: De marktomstandigheden bleven gematigd. Hoewel nog steeds niet isoft, bleven de premies concurrerender, vooral voor excess layers het verleden aanzienlijke aanpassingen hadden ondergaan, waarvoor in sommige gevallen dalingen konden worden bereikt. De capaciteit nam toe en was overvloedig, vooral in vergelijking met het recente verleden. Dekkingen, limieten en aftrekposten bleven stabiel. Voor de toekomst wordt verwacht dat de huidige marktomstandigheden zullen aanhouden.

Marine: De goederenverzekeringsmarkt bleef stabiel en sterk afhankelijk van individuele risicoprestaties. In de meeste gevallen konden stabiele tarieven worden bereikt, hoewel de premies stegen als gevolg van de toegenomen omzet, vooral door de stijgende inflatie en grondstofkosten, waardoor ook de limieten omhoog gingen. De capaciteit was voldoende voor General Cargo, terwijl de risico’s voor ‘Automotive’ en ‘Stock’ te kampen hadden met een beperkte capaciteit als gevolg van het accumulatierisico. Voor goederen van en naar Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland werden uitsluitingen ingevoerd.

De caso-markt kende matige omstandigheden omdat verzekeraars te maken kregen met herverzekeringsmandaten en inflatoire gevolgen; er kwam echter nieuwe capaciteit op de markt via nieuwe en bestaande verzekeraars, zodat in de meeste gevallen een vlakke prijsstelling kon worden bereikt. Het acceptatiebeleid was technisch en gericht op individuele risicoprestaties. Vooruitblikkend wordt verwacht dat de “Five Powers Exclusion Clause” op de cargomarkt zal worden ingevoerd en in sommige gevallen door herverzekeraars zal worden opgelegd. De inflatie zal de verzekerde bedragen onder druk blijven zetten. Meer concurrentie kan leiden tot een neerwaartse druk op de tarieven

.

Beroepsaansprakelijkheid: De marktomstandigheden voor beroepsaansprakelijkheid in de bouw werden beïnvloed door de stijgende inflatie, de toegenomen leveringskosten (in de bouw) en de druk van herverzekeraars, waardoor de prijzen stegen. De capaciteit verschoof – nieuwe verzekeraars traden toe terwijl andere hun activiteiten terugschroefden – en was voor de meeste risico’s krap maar voldoende. Belangrijke uitzonderingen waren onder meer individuele (bouw)projecten, waarvoor hogere limieten werden gevraagd, en grote, complexe risico’s, die enige beperkingen ondervonden. Er werd gedetailleerde informatie gevraagd en het acceptatieproces was streng. De dekkingen, limieten en aftrekposten bleven in de meeste gevallen stabiel. Voor de toekomst wordt verwacht dat de huidige marktomstandigheden zullen aanhouden.

Property: De marktomstandigheden bleven over het algemeen gematigd, gekenmerkt door bescheiden premiestijgingen en voldoende capaciteit, terwijl de risico’s van natuurrampen en politiek geweld een moeilijk klimaat kenden, met grotere prijsstijgingen en een beperkte capaciteit. Het acceptatiebeleid bleef gedisciplineerd en grondig, en discussies werden gedomineerd door onderwerpen als verliezen als gevolg van natuurrampen, geopolitieke gebeurtenissen, inflatie en de waardering van activa. Verzekeraars legden margeclausules of waardebeperkingsclausules op als de waarden onvoldoende onderbouwd waren. Politieke geweldsbeperkingen werden op grote schaal opgelegd. In de toekomst zullen de verzekeraars blijven streven naar een evenwicht tussen hun groeidoelstellingen en de uitdagende verlengingsvoorwaarden van de verdragen, wat waarschijnlijk zal resulteren in een voortzetting van het gematigde marktklimaat.