Aon Global Market Insights Report: Ook in 2021 verdere premieverhogingen, maar $20 miljard aan nieuwe tekencapaciteit kan hoogte ervan doen afkalven

Kapitaal en capaciteit beïnvloeden weliswaar de marktomstandigheden, maar samenvloeiing van macro-factoren en gebeurtenissen vormen de belangrijkste drijfveren voor premieverhogingen, zoals een hogere frequentie van natuurrampen, sociale inflatie en 0% rente en daarmee lagere investeringsopbrengsten. Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde  Q4 2020 Global Market Insights Report van Aon.

Daarin wordt vastgesteld dat het afgelopen jaar wereldwijd in de meeste verzekeringslijnen en -branches  de premies zijn gestegen, mede doordat als gevolg van COVID-19 en de economische neergang, hebben geleid tot een verscherpt verzekeringstechnisch onderzoek en risicoacceptatie van verzekeraars. De verwachting is dat de trends van prijsstellingen zal aanhouden in 2021, hoewel de ongeveer 20 miljard dollar aan kapitaal die tussen maart en december 2020 wereldwijd op de markt is gekomen, de premieschommelingen kan doen temperen.

Cynthia Beveridge, President, Aon Broking, Commercial Risk Solutions, zegt: “Er is algemeen optimisme dat de introductie van het COVID-19-vaccin een positieve economische impact zal hebben. Samen met de introductie van extra capaciteit op de markt, kan dit resulteren in een versoepeling in de tweede helft van 2021 van enkele van de uitdagingen waarmee de risico- en verzekeringsomgeving in 2020 wordt geconfronteerd. Dat gezegd hebbende, zal de risicocomplexiteit blijvend worden beïnvloed door de kwetsbaarheid van de keten, een virtueel personeelsbestand, aanhoudende economische onzekerheid, sociale inflatie en volatiliteit van het weer. We verwachten een intensievere controle van verzekeraars op de transparantie en veerkracht van de toeleveringsketen, COVID-19. veiligheidsmaatregelen voor overdraagbare ziekten en de veerkracht van cyberdreigingen. De prijsstelling en dekkingsvoorwaarden zullen deze zorgen blijvend wegnemen.”

    Hugo Wegbrans, Global Chief Broking Officer bij Aon Commercial Risk Solutions, voegt toe: “Bij het verlengen van de dekking adviseren we onze klanten om alternatieven te onderzoeken, zoals captives en alternatieve programmastructuren,   de onderscheidende factoren te bepalen waardoor ze een ‘beter’ risico vormen. Begin daarnaast vroegtijdig met de vernieuwingsplanning vanwege de drukke markt en de tijd die nodig is om aanvullende verzekeringstechnische informatie te evalueren, en schep realistische verwachtingen, ook naar interne stakeholders.

 Neil Harrison, Global Chief Claims Officer bij Aon  Commercial Risk Solutions, zegt:  “De impact van claims met betrekking tot COVID-19 voor klanten en verzekeraars is nog niet volledig zichtbaar. De lopende situatie met betrekking tot bedrijfsonderbreking, gedreven door regelgevende activiteiten, rechtszaken en de macro-economische omgeving, zal tot 2021 complexiteit naar voren blijven brengen. COVID-19 heeft ook geleid tot claimactiviteit in 20 andere dekkingslijnen, met cijfers en kosten die waarschijnlijk zullen stijgen. Het in overweging nemen van de prestaties van verzekeraars en begrip van de verplichtingen van alle partijen in een claimsituatie zijn belangrijke kwesties voor onze klanten. “

 Regionale trends

Noord Amerika: Een samenloop van omstandigheden – een toegenomen frequentie van forse schadeclaims als gevolg van rechtszaken over massale onrechtmatige daad, een zwaar stormseizoen en de pandemie – heeft de winstgevendheid van verzekeraars onder druk gezet, wat op zijn beurt de premies, limieten, eigen risico’s, dekkingsvoorwaarden en claims onder druk heeft gezet. .Er wordt nieuw kapitaal gemobiliseerd van bestaande verzekeraars en door de vorming van nieuwe verzekerings- en herverzekeringsentiteiten, gericht op Property Catastrophe (CAT) Reinsurance, Casualty en Financial Lines.

Latijns Amerika: COVID-19 heeft een al uitdagend marktlandschap verergerd, wat heeft geleid tot verhoogde risicoprofielen en oplopende schadebedragen; Politieke risico’s, directeuren en functionarissen, complexe en aan CAT-blootgestelde eigendommen en de energie- en elektriciteitssector ondervinden de meest ernstige gevolgen. Om de effecten van de markt te compenseren, worden alternatieve oplossingen zoals captives, herverzekeringen en alternatieve programmastructuren onderzocht en benut.”

EMEA: Economische onzekerheid, oplopende schadeberagen en lagere beleggingsopbrengsten als gevolg van een lage rentestand versterken de focus van verzekeraars op het verbeteren van de resultaten, wat resulteert in aanhoudende prijsstijgingen, een verschuiving van de ‘riskappetite’, beperking van dekking en herzieningen van verzekeringstechnische strategieën. De sector was in grote lijnen voorbereid op het einde van de Britse Brexit-overgangsperiode op 31 december 2020, die onder meer vraagt ​​om de oprichting van specifieke entiteiten om Britse bedrijven in staat te stellen klanten uit de Europese Unie te blijven bedienen.

Azië en Pacific: De markt blijft uitdagend en de premies zijn over het algemeen gestegen. De mate van toename varieert echter sterk per branche, sector, geografie en vernieuwing versus nieuwe productie, en ook of de verzekeraar lokaal is. Met de centralisatie van de acceptatiefunctie onder toonaangevende verzekeraars, en in het licht van de focus van verzekeraars op winstgevendheid, kijken verzekeraars niet naar risico door dezelfde lokale lens, en als gevolg daarvan hebben relaties niet de impact die ze ooit hadden.

Het volledige rapport kan hier worden gedwownload:https://aon.mediaroom.com/2021-02-18-Aon-Global-Market-Insights-Report-Finds-Upward-Insurance-Pricing-Momentum-to-Continue-in-2021