Aon: Casualty blijft een aantrekkelijke markt voor herverzekeraars


Ondanks een bredere tegenwind op de herverzekeringsmarkt blijven property-verzekeringen een aantrekkelijke markt voor herverzekeraars, vooral omdat ze op zoek zijn naar mogelijkheden om te diversifiëren buiten de propertycatastroferisico’s, zegt Nigel Light, Global Casualty Leader, Aon Reinsurance Solutions.

Zijn opmerkingen komen voort uit het internationale casualty rapport van Aon Reinsurance Solutions, waaruit blijkt dat de markt grotendeels stabiel blijft in vergelijking met de uitdagende propertyverzekeringsmarkt na de renewals per 1 januari jl. Verder merkt Light op dat, ondanks de bredere macro-economische en politieke onzekerheid, de casualtyverzekeringscapaciteit overvloedig blijft, aangezien herverzekeraars een toegenomen interesse voor deze branche hebben getoond.

Hij schrijft: “Sterke onderliggende premies voor casualtyverzekeringen, in combinatie met een beperkt risico, bieden herverzekeraars die op zoek zijn naar groei gezonde portefeuilles om te herverzekeren “Het aanbod van herverzekeringscapaciteit voor casuatyverzekeringen bleef op 1 januari toenemen. Vernieuwingen resulteerden in gelijkblijvende of licht stijgende provisies, terwijl de excess of loss-herverzekering over het algemeen een lage, voor risico gecorrigeerde enkelvoudige tariefstijging kende.” Uitzonderingen hierop waren niet-standaardstructuren en/of slecht presterende portefeuilles waar herverzekeraars krachtiger corrigerende maatregelen namen.

Light noemt het feit dat autoverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk en Europa een bijzondere uitdaging vormden, waarbij sommige markten werden geconfronteerd met dubbelcijferige premiestijgingen die vooral het gevolg waren van de stijgende schade-inflatie en wijzigingen in de wettelijke en letselschaderegelingen.

Desondanks merkt hij op dat het onevenwicht tussen vraag en aanbod voor schadeverzekeringen mogelijkheden schept voor kopers om schadeverzekeringsactiviteiten te gebruiken om de herverzekeringsbescherming op andere lijnen te optimaliseren, evenals het gebruik van legacy en gestructureerde herverzekering om kapitaal vrij te maken en de winstvolatiliteit te beheersen.

Light geeft als voorbeeld dat er momenteel een zeer gezonde vraag is naar schadedekkingen en overdrachten van schadeportefeuilles.Dit wordt ingegeven door de wens om de winst en de balans te beschermen tegen verliezen uit voorgaande jaren en tegelijkertijd kapitaal vrij te maken voor groei en het schrijven van activiteiten tegen de huidige aantrekkelijke prijzen.

Concluderend schrijft Light: “Ondanks bredere tegenwind op de herverzekeringsmarkt blijft casualty een aantrekkelijke markt voor herverzekeraars, vooral omdat ze op zoek zijn naar mogelijkheden om te diversifiëren buiten de property catastrophe.De hogere rente, samen met het onderliggende sterke renteklimaat en de beperkte risico’s, zijn positief voor toekomstige inkomsten en zouden een stabiele markt voor schadeverzekeringen verder moeten ondersteunen.”